Värderingar

Hjälp! Det ena analyshuset säger sälj och det andra säger köp. Hur kan man se på ett bolag så olika? Det ena analyshuset ser alltså potential för aktiekursen att stiga, det andra ser potentialen för motsatsen. Hur ska jag agera på det, vem ska jag tro på?

När jag började intressera mig för aktier på 80-talet var det självklart för mig att läsa bolagens tryckta årsrapporter. Att hitta bolag med framtiden för sig med rätt produkter, ledning och hygglig värdering. Men resultatet av mitt arbete gav inte så mycket klirr i kassan. Svårt att lägga ihop alla parametrar för att förstå helheten i många produkter, som dessutom utsattes för plötslig prispress och konkurrens. Numera låter jag analyshusen göra analyserna. Twitter och blogg är nytt för mig, det är kul att läsa privata analyser om olika bolag men tyvärr ligger de ofta utanför mitt arbetsområde large/mid/small cap.

Hur många analyshus med fullblodsproffs analytiker finns det inte? De lägger ned enorma resurser för att hitta rätt bolag att investera i.  Jag, en enmansinvesterare har ju givetvis inte en chans att göra sådana analyser. Vem ska jag tro på ifall jag skall gå på ett råd från något analyshus? Finns inget svar på denna fråga, och det är här min strategi med “let the trend be your friend” kommer in.

Succesivt sedan slutet av nittiotalet har jag utökat min bevakning på långa trender gällande aktier som finns noterade på Stockholmsbörsens large/mid/small lista. I januari 2013 tog jag sista steget och lade in de resterande 20 aktierna som jag saknade på small cap listan. Varje fredag lägger jag in slutkurserna på alla aktier dvs 255 stycken som sedan går in i långa chart som kan sträcka sig så långt bak som till 90-talet.

Därifrån plockar jag ut intressanta bolag som ligger i stigande trender och läser på. Känns det rätt värderingsmässigt och är produkterna intressanta, då köper jag. Lågt värderat och bra utdelning, då köper jag mera. När det gäller korta affärer under en veckas innehav, då bryr jag mig inte alls om vad bolaget heter eller hur det är värderat. Bara någon annan vill köpa det dyrare än vad jag köpte det för.

Många parametrar spelar roll i min placeringsstrategi. Jag har tidigare bloggat om vågor, HSI, placeringsregler mm. Intressant är också att titta på Finansinspektionens insiderlista hur aktien handlats där, har många insiders köpt? finns det något blankat i aktien? Hittar jag ett bra värderat bolag som ser ut att ha goda chanser att gå vidare efter några månaders kräftgång köper jag. Däremot skjuter jag upp eller avstår helt från köp ifall HSI har legat högt i några veckor. Har aktien tre klara vågor upp, som tex SCA har just nu t.ex avstår jag helt från köp.

Generellt gillar jag bolag med lågt P/E-tal och hög direktavkastning. Bolag som tjänar duktigt med pengar som samtidigt lägger på sig en hel del substans fast än utdelningen är hög.

I början av 80-talet så började jag skriva av nyckeltalen PE, direktavk och kurs/substans på hela Stockholmsbörsen. Tidningen Affärsvärlden hade en jättebra placeringsindikator där samtliga bolag i varje nummer presenterades med uppdaterade nyckeltal. Tyvärr upphörde den placeringsindikatorn år 2005 då min kontinuerliga bevakning upphörde. Intressant är hur nyckeltalen förändrats med tiden.

När jag började skriva av nyckeltalen för hela börsen januari 1980 låg direktavkastningarna i snitt på 6,3%, P/E-talen på 5,7 och kurs/substans 34. ÄR DET INTE FANTASTISKT??

På toppen augusti 1989 var direktavkastningarna 2,0%, P/E-talen 18 och kurs/substans 137%.

Drygt 3 år senare på botten september 1992, Diravk 3,9%, P/E-tal 22 och kurs/substans 86%.

Det var dags för IT-bubblan att spricka och börsen toppade i mars år 2000, direktavkastningar på otroligt låga 1,1%, P/E-tal på fantasi höga 33, kurs/substans på skyhöga 344%. Därför blev fallet så dramatiskt och hårt när bubblan sprack. P/E-talen på Ericsson när de toppade var 100, på Birgerssons Framfab 750.

Efter en lång nedgång på börsen så sattes botten i september 2002 och med följande nyckeltal, Diravk 2,6%, P/E-tal 19 samt kurs/substans 139%. Tyvärr upphörde Affärsvärlden med sin placeringsindikator år 2005 där jag upphörde med att notera månatliga nyckeltal på Stockholmsbörsen. Man ser tydligt hur vi pressar upp nyckeltalen till nya nivåer för varje bott och topp vi har.

Bifogar lite intressanta charts.

charts

För att sammanfatta det hela. Kort sagt när det gäller värderingar av bolag låter jag andra göra analyserna. När jag hittar ett intressant bolag med trend uppåt då är jag där och hämtar hem fakta och analyserar den. Idag är det ju så enkelt mot förr i tiden.

Det gäller att hitta aktier som någon vill köpa dyrare av mig i framtiden, så enkelt är det.

One thought on “Värderingar

  1. Hej, jag tänker liknande vad gäller analyshusen nu när jag ska spara i aktier. Men hur kommer man åt analyshusens analyser? Jag hittar Remiums på introduce.se
    Men inte många av de andra, måste du bli kund hos dem på något sätt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *