INSIDER, DEL TVÅ – BLOGG

Om du inte läst första bloggen “Insider skrämmer” daterad 2014/06/18 rekommenderar jag att du gör detta innan du läser denna blogg.

I bloggen insider skrämmer, tog jag enbart upp antalet aktieaffärer köp/sälj som gjordes av insider personer och då under perioden 2007-01-01 – 2009-06-30.

Jag har ännu inte gjort någon studie på strömmarna av pengar, dvs hur stora belopp det handlat om. Men som man ofta läser i våra affärstidningar så står det ofta inte uttryckt i pengaströmmar utan i antalet affärer när man skriver om insiders. Tidigt i våras stod det ofta att insiders sålde mer än vad de köpte och då särskilt i USA. Nu verkar det som att strömningarna är åt andra hållet och då på kurser som är betydligt högre än i våras.

Skärmavbild 2014-06-22 kl. 19.23.52

En fråga som jag har obesvarad är varför det är så pass många fler insiderköp än insiderförsäljningar historiskt? kanske det kan bero på att insiderköpen är mindre i storlek varje gång och att försäljningarna går i större poster. Eller att man är insider när man köper och att när man sedan många år senare säljer inte omfattas av insiderregeln och behöver då ej heller rapportera försäljningen.

Om vi tar till råa fakta så har det rapporterats 21.978 insiderköp under perioden 1 januari 2007 fram till i torsdags, när det gäller inrapporterade sälj på insiderlistan är det endast 10.394 stycken.

Tar vi då och tar fram ett snitt under hela perioden 1 januari 2007 till i fredags så är fördelningen insiderköp 67,9% och insiderförsäljningar till antalet i procent 32,1%.

Vi har då fått fram insider snittet under 7,5 års rapporterande. Då är det väl ändå dags att ånyo titta på chartet insiderköp/sälj under perioden 1 januari 2007 fram till 30 juni 2009, alltså under en av de värsta finanskriserna som världen har skådat i modern tid.

I förra bloggen visade jag chartet antalet köp/försäljningar under denna period. Nu har jag lagt snittet under 7,5 år som en noll bas. Översta chartet visar då avvikelser på insiderköp mot den normala trenden. Nedre chartet visar OMXPI under samma period.

Skärmavbild 2014-06-22 kl. 19.35.26

Man kan då klart se att att insiders inte köpte lika mycket innan toppen sattes juli 2007. Så här är allt bra och en bra signal på att man själv skall sälja. men vad hände sedan? I augusti startade man en insiderköp attack som höll på ända tills botten sattes november 2008. Det är inte alls förtroendeingivande med så mycket köp och då framförallt andra halvan av år 2007. Aktierna måste då i princip köpts in till dubbla kursen än vad de noterades i ett år senare.

Slutsatsen jag drar är att man inte kan använda insiderlistan som något verktyg när man skall gå in respektive ur börsen. Vi vet ju redan att 75% av tiden överlag skall man äga aktier, de resterande 25% skall man ligga likvid. Det är bara att lista ut när.

Insiderlistan är dock ett bra hjälpmedel, nästa blogg om insiderlistan kommer att handla om hur jag använder mig av den.

Kommer även en intressant blogg i slutet av veckan om resultatet av min forskning i aktier över/under 200 dagars glidande medeltal varje månadsslut på 2000-talet. Den säger att om börsen ligger still eller går ned kommande vecka, då ska man ur. Vi har ju trots allt köp på sillen och sälj på kräftorna som talar emot det.

Jag ligger i alla fall just nu 100% likvid sedan lite över en vecka sedan.

/Kavastu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *