VARFÖR INTE LÅNG? – BLOGG

VARFÖR INTE LÅNG? I dagsläget är min “korta” portfölj som jag skriver om på twitter 100% investerad. Medan den långa portföljen och de pensionsförsäkringar jag kan påverka helt likvida sedan juni, varför? En stor anledning till mitt ställningstagande är detta chart på Stockholmsbörsen. Stockholm ligger under både MA100 och MA200. Vill se mer styrka innan […]