Investera i vin

|

Att investera i vin innebär att du investerar på en lågvolatil marknad då vin är högst oberoende av börsens värde. För att kunna investera framgångsrikt i vin krävs dock en del kunskaper och förberedelser.

Tänk på detta när du ska investera i vin:

  1. Räkna med att du behöver ett startkapital
  2. Planera var du ska förvara vinerna
  3. Skaffa dig goda kunskaper om vin eller anlita en vinmäklare
  4. Se det som en långsiktig investering

Du kommer behöva ha ett startkapital

Du kommer att behöva ha ett relativt stort kapital som du är redo att lägga ut i början. Du behöver ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa in själva vinerna. Den notan brukar bli ganska hög. Sedan behöver du ha en anpassad lokal som du kan förvara vinet i.

Du kommer också vilja teckna en försäkring på vinet för att inte förlora din investering om något skulle hända, exempelvis stöld eller en brand.

Det här är kostnader du behöver vara beredd att lägga ut på din investering. Du behöver vara beredd på att det kan dröja innan du får tillbaka pengarna.

Planera var du ska lagra vinerna

Precis som vi nämna i första punkten, kommer du att behöva ha anpassade lokaler för att kunna lagra och förvara dina viner. Det här är väldigt viktigt eftersom vinerna behöver lagras i en lokal med säkrad temperatur för att inte förstöras. Du vill inte riskera att upptäcka att dina viner har blivit förstörda på grund av fel temperatur.

Planera därför i vilken lokal du ska lagra dina viner innan du gör inköpet.

Läs på om vin eller anlita en vinmäklare

Kunskap är vägen till en lyckad investering, oavsett om du investerar i guld eller i vin. Det betyder att om du inte redan har mycket goda kunskaper om vin behöver du införskaffa dig det. Först och främst måste vinet gå att lagra och det måste vara eftertraktat, annars kommer du inte kunna sälja det i framtiden. Det är också viktigt att du kan bevisa att vinet är äkta.

Om du känner att du inte har tillräckliga kunskaper om vin finns det idag vinmäklare. En vinmäklare hjälper dig att sätta ihop en så kallad ”vinportfölj” och kan även lagra vinet år dig. Utbudet är förvisso ännu väldigt litet men finns där. Räkna dock med att du kommer att behöva betala en avgift. Men avgiften kan ändå vara värd om du själv inte har tillräckliga kunskaper.

Vin bör vara en långsiktig investering

Vinmarknaden påverkas inte direkt av börsen och därför påverkas det inte heller av låg- och högkonjunktur. På så vis är vin en bra investering för dig som inte vill ta hög risk. Sedan man började mäta avkastningen på vin 1993 har det gett en årlig avkastning på 15 procent. Alltså en relativt god och stabil avkastning. Det tar däremot lång tid att lagra vin och räkna med att det tar minst 5 – 10 år innan du får någon utdelning. Och eftersom historisk avkastning aldrig är garanti för framtiden finns det såklart även en risk att investera i vin.

Köp vinfonder

Ett alternativ till dig som inte vill köpa hem fysiskt vin och lagra är att investera i vinfonder. Utbudet av dessa fonder är extremt litet på den svenska marknaden, men större internationellt. Det här innebär alltså att du investerar i bolag som är aktiva inom vinbranschen. Ett alternativ för dig som inte har möjlighet att själv lagra vin.

 

Leave a comment