ArneTalving.se - En inofficiell fansida för Arne Talving

Den här sidan drivs inte längre av Arne ”Kavastu” Talving. Sidan är huvudsakligen en fan-sida dedikerad till honom, men vi har även som mål att man här ska kunna läsa om ekonomi, aktier och andra investeringar. All information och alla åsikter du hittar på den här sidan är våra egna, och har ingen koppling till Arne Talving. Vi är inte heller utbildade experter som ger investeringsråd. Den information som publiceras på hemsidan skall inte ses som investeringsrådgivning, och vi avskriver oss allt ansvar för investeringar som görs efter att man läst våra texter.

Vem är Arne Talving

Arne Talving, även kallas Kavastu är en mycket framgångsrik investerare. Han har över 40 000 följare på ditt Twitterkonto Kavastu. Han är känd för att gå sin egen väg och att analysera börsmönster på ett sätt som ingen annan gör. Han håller regelbundet föreläsningar och kurser och är även författare.

Arne arbetade länge på bank och var en helt vanlig småsparare, som gjorde som alla andra gjorde. Han tröttnade på att det aldrig gick riktigt bra och att han till och med under perioder förlorade pengar. Men på 80-talet ändrade han om hela sin investeringsstrategi och blev en väldigt framgångsfull investerare.

Han började med att analysera sina egna investeringsvanor för att sedan analysera börsen från flera olika håll. På så viss hoppades han på att upptäcka vad han gjorde för fel och varför hans investeringar inte blev lyckade.

Vad är Kavastus förmögenhet?

Ingen vet exakt hur förmögen Kavastus är men mycket talar för att han är mångmiljonär. Han har under 12 år i rad lyckats slå börsindex med mycket god marginal med hjälp av hans strategi.

I korthet går hans strategi ut på att låta pengarna arbeta där de för stunden gör mest nytta men till lägsta möjliga risk. Och det genom att ständigt söka sig till stabila framgångsrika bolag i långsiktigt stigande aktietrend. Genom att ha en mycket bred aktieportfölj sprids risken ut och blir därmed också lägre. En del av hans strategi är också att dagligen ha koll på och följa börsen. Det är viktigt att hålla kunskapen aktuell.

En del av Kavastus strategi är också att ha tålamod och att inte agera för mycket på sina känslor. Börsen svänger och det är helt naturligt. Ett stort misstag många småsparare gör att sälja när aktierna sjunker och köpa när de stiger, men då är det oftast redan försent.

Kavastus trender

Arne håller egna event och utbildningsföredrag vid namn Kavastus trender. Där lär han ut sin strategi och hjälper andra börsintresserade att bli framgångsrika investerare. Arne var tidigare en mycket känd bloggare inom aktiemarknaden, men lägger idag istället fokus på sina utbildningar och att skriva böcker.

Han skrev sin första bok 2018, den skrev han tillsammans med Marcus Hernhag. Boken heter Bli rik och fri med aktier och handlar om hur man skaffar pengar när man inte har några.

Hans andra bok kom ut 2020 och heter Min vinnande väg - bli rik på aktier. Den är en fördjupning på första boken och handlar om hur du förvaltar pengar som du har. Boken är en slags pedagogisk mall till hur du förändrar årsavkastningen så att den överstiger index.

Vill du lära dig ännu mer om hans strategier och hur du tar fram en strategi som passar dig och din livsstil rekommenderar vi att du går på hans event. Arne har ett stort engagemang i att hjälp människor lyckas med sina investeringar. Han säger själv att vägen till att lyckas med investeringar är att göra bra investeringar, när det går dålig är det lätt att tappa intresset.

För dig som vill veta mer om investeringar

Den här sidan är till för dig som vill lära dig mer om investeringar av olika slag. Oavsett om du är nybörjare eller vill fördjupa dig mer inom vissa delar av investeringar kommer du att hitta intressant information här.

Du kommer att kunna läsa om skillnaden på aktier och fonder, vad det finns för olika konton att spara i, hur du deklarerar aktier och om olika investeringssektorer med mera.

För att bli en bra investerare är det viktigt att du har goda kunskaper. Du behöver ha kunskaper om hur börsen fungerar, och hur aktier och bolag fungerar samt om olika branscher. Vi vill inspirera dig till att lära dig mer om finans och investeringar. Vi vill dock påpeka att vi är inga experter eller rådgivare, utan vill endast förmedla vidare mycket av vår kunskap.

Det är viktigt att du alltid själv tar välgrundade beslut och gör egna analyser och bedömningar när det gäller dina investeringar. Du bör ta reda på information från flera olika håll innan du tar ett beslut. Investera aldrig mer än vad du har råd att förlora. Det är alltid en risk att investera på börsen och historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning. Var också noga med att alltid sprida ut dina investeringar och inte satsa allting på ett och samma ställe.

Något Arne Talving, och även andra framgångsfulla investerare, har visat är hur viktigt det är med kunskap men också att ha en strategi. I princip alla som har skapat sig en förmögenhet genom börsen har haft en tydlig strategi som de också har hållit sig till. Strategier kommer att se olika ut, om det fanns ett enkelt svar på hur man ska bli rik på börsen hade alla såklart blivit det.

Börja investera

Det är i princip aldrig försent att börja investera. Och ingen summa är heller för liten att börja investera med. Faktum är att det är bättre att börja investera med små summor, för att lära sig av sina misstag - innan misstagen blir allt för dyra.

Ett bra steg in på börsen är att investera i fonder, eftersom det automatiskt sprider ut risken. Fonder investerar i flera bolag åt dig och sköts av en förvaltare med stor kunskap. På så vis behöver du inte vara expert. Under tiden kan du lära dig mer om börsen och fundera ut vilka branschen och bolag du tror på. Du kan sedan börja gå över till aktier. Så här kan man investera i fonder och skapa sin fondportfölj.

Vi rekommenderar dig att läsa Arne Talvings böcker för att lära dig mer om hur du ska investera framgångsfullt.

Ett först steg

Ett första steg för att börja investera är dock sannolikt att öppna ett ISK. Genom att vara och navigera på de banker och fondförmedlares portaler för investeringar kommer du få en större praktisk förståelse för investeringar. Du kommer t.ex. se vilka nyckeltal som aktörerna visar och således vad andra investerare sannolikt tycker är viktigt och värdesätter.

Blogg

Att låna till aktier: Är det en bra idé?

En akties värde ökar i genomsnitt med 10 % årligen, och ett privatlån har en ränta på cirka 7,5 %. Då förtjänsten däremellan ligger på 2,5 % skulle man kunna tro att det är en bra idé att låna till aktier, men det är det generellt sett inte. I den här artikeln berättar vi mer om de fördelar samt de nackdelar som gäller när man lånar för att investera.  

1 fördel med att låna till aktier

 

1. Du kan få en bra avkastning

Om du lånar pengar för att köpa aktier ska du i teorin tjäna 2,5 %. Så om en värdeökning på 10 % gäller årligen, får du en bra avkastning trots att du inte egentligen haft råd att handla aktier.  

3 nackdelar med att låna till aktier

 

1. Du kan hamna i en skuldfälla

Om dina aktier minskar i värde kan du få svårt att betala tillbaka på ditt lån. Det kan medföra att du hamnar i en skuldfälla, med skulder som ständigt växer och till slut blir obetalbara. Som Konsumentverket förtydligar är det en bra idé att vända sig till sin kommuns skuldrådgivning om man känner att man inte längre har kontroll över sin ekonomi.  

2. Det är dyrt att låna till aktier

Om du tar ett privatlån har du i alla fall en sportlig chans att tjäna pengar. Men om du tar ett snabblån som har en ränta på cirka 25 % är pengaförlusten nästan ett faktum. Även om börsen går upp 15 % har du fortfarande förlorat på din investering.   Läs mer: Tips om fyra sätt att hitta en investerare  

3. Aktiemarknaden svänger kraftigt

Du ska aldrig lyssna på experter som säger: ”Den här aktien kommer att stiga med 40 % inom ett halvår”. Om de hade varit så säkra på sin sak hade de inte arbetat som aktierådgivare, utan legat på en sandstrand i Florida. Mer specifikt finns det ingenting som säger att en aktie kommer att behålla sitt värde över tid. Detta då det finns nästan lika många förlorare som vinnare på aktiemarknaden.  

2 saker att tänka på när du ska låna till aktier

Om du trots vår avrådan lånar pengar för att köpa aktier, ska du ha detta i åtanke.  

1. Jämför den ränta som gäller

Att ta ett blancolån, eller privatlån är ett modernt sätt att få tag på pengar. Räntan ligger i regel på mellan cirka 5 och 10 %, och avbetalningstiden är flexibel. Hos en låneportal kan du jämföra de räntesatser som gäller helt gratis, då det får kompensation av långivaren och inte av dig.  

2. Se om du kan höja ditt bolån

Ett bolån har i regel en ränta på cirka 1,5 %, men att höja sitt bolån är en riskfull idé om man planerar att köpa aktier för pengarna. För det första krävs ett möte med en bankmedarbetare, och för det andra finns det ingen sund bankmedarbetare som låter kunder låna pengar till aktieköp. Utöver detta är kan du behöva betala av mer på ditt lån om du höjer ditt bolån för att köpa aktier, med en sämre ekonomisk sits som följd. Om du vill läsa mer om det amorteringskrav som gäller i Sverige är FI.se en bra resurs.

Vad är bäst: Att amortera eller spara? 

Det beror på din nuvarande livssituation. Men då varje amorterad krona är en sparad krona som dessutom räknas bort från det lån du har, är det i regel alltid en god idé att amortera på sina lån. Att spara pengar kan också löna sig, men hög avkastning är även förenat med en hög risk.

 

Många svenskar måste amortera

Från och med 1/6 2016 måste alla svenskar som har ett bolån på över 50 % även amortera på det. Om ditt bolån understiger 50 % kan du dock själv bestämma huruvida du vill amortera eller inte. När vi i den här artikeln rör oss med begreppet amortera syftar vi alltid på att det är ditt bostadslån du amorterar på.

 

Du har ett bostadslån på mer än 50 % – ska du då spara eller amortera?

Om du har en belåningsgrad på över 50 % räknas den som hög, och i detta fall är det i regel bättre att amortera. Med en lägre belåningsgrad blir du dessutom mer känslig för räntehöjningar, vilket medför att du har ett mindre utrymme att spara såvida räntan för ditt bolån höjs.

Med en lägre belåningsgrad får du dessutom ta del av en lägre boendekostnad per månad, vilket ger dig ökade möjligheter att spara pengar.

 

Du har ett bostadslån på mindre än 50 % – ska du då spara eller amortera?

Om du har en låg belåningsgrad har du i regel även en låg ränta på ditt bostadslån. I detta fall är det en god idé att spara i alternativa sparformer likt börsen alternativt genom att investera p2p-lån, där du själv lånar ut pengar med hjälp av en digital mellanhand.

 

Att investera i börsen

Som Daily Insider förtydligar har börsen ökat i värde med 9,2 % årligen under de senaste 10 åren. Det finns förvisso inga garantier på att de aktier som just du köper kommer att öka i värde, men det finns grovt räknat goda förutsättningar för att tjäna pengar på börsen.

Du ska samtidigt ha i åtanke att sparande i aktier utgör en högriskinvestering, till skillnad från ett sparande genom att amortera som alltid är helt riskfritt.

 

Tips: Det är en god idé att lära sig mer om aktier innan du börjar investera.

 

Att investera i p2p-lån

När du lånar ut pengar via en låneplattform för p2p-lån är en avkastning på mellan 5 och 10 % bruklig. Men även här är risken påtaglig. Om p2p-plattformen går i konkurs eller om den person eller det företag du lånar ut pengar till inte kan betala tillbaka, då får du med stor sannolikhet inte tillbaka de pengar som du investerat.

 

Tips: Är du osäker på hur du ska investera? Då kan det vara en god idé att hitta en professionell investerare.

 

Fördelar att spara jämfört med att amortera

Somliga hävdar att man kan få en bättre avkastning på börsen i jämförelse med om man i stället amorterar på sina lån. Somliga menar även att det är bra att sprida sina risker, och inte knyta allt sitt sparande till sin bostad. Du kan även flytta pengar som du valt att spara.

Om du exempelvis sparar i aktier med hjälp av ett ISK-konto kan du ta ut pengarna när du vill. Men om du låser ditt sparande till din bostad genom att amortera måste du i stället ta ett lån för att kunna frigöra pengar.

 

Exempel på när det kan vara lönsamt att spara

Pelle har ett hus med en låg belåningsgrad. Han har en bolåneränta på 1,5 procent, och undrar nu om det är bättre att amortera eller att investera sina pengar i aktier? Då börsens värde i regel ökar med 9,2 % är det i detta fall en bra idé att spara på börsen, då han redan idag har ett högt sparande i huset och därför har råd att ta en större investeringsrisk.

 

Fördelar att amortera jämfört med att spara

Att amortera är alltid ett säkert val. Du sänker din belåningsgrad, blir mindre känslig för räntehöjningar samt även mindre känslig såvida din bostad skulle minska i värde. Somliga personer anser även att det är skönt att pengarna är låsta i bostaden, då man på så sätt inte kan slösa bort dem.

Att amortera är även en form av pensionssparande. Att få ta del av lägre boendekostnader som pensionär är tacksamt, då man i regel har mindre pengar att röra sig med när man går i pension.

 

Exempel på när det kan vara lönsamt att amortera

Stina har ett stort privatlån med en ränta på 6,5 %, vilket är snitträntan för privatlån i Sverige. Det medför att hon måste göra en vinst på minst 6,5 % på börsen för att det ska kunna räknas som ett mer lönsamt alternativ. Om hon i stället betalar av på lånet får hon ta del av en förtjänst på 6,5 % vilket med råge är bättre än ett aktiesparande, främst tack vare att amortering är en helt riskfri sparform.

Om Stina hade haft flera dyra krediter likt kreditkortsskulder, SMS-lån eller avbetalningar via Klarna på omkring 15 %, då hade ett sparande med amorteringar varit än mer befogat.

 

Tips: Om du sparar genom att amortera slipper du deklarera aktier.

 

Samlingslån är en god idé

På låneportalen Sambla kan du ansöka om privatlån, så även samlingslån som går ut på att du samlar dina mindre krediter till en stor kredit med lägre kostnader för lån som följd. Mindre krediter har ofta en räntesats på cirka 10 till 40 %, medan ett samlingslån i regel här en ränta på 5 till 10 %.

Det är även smart att ansöka om privatlån eller ett samlingslån med hjälp av en låneportal. Främst då de låter ett flertal kreditorer tävla om att erbjuda dig den lägsta räntan. Det är dessutom gratis att nyttja en låneportal då de får ersättning av låneförmedlarna, inte dig.

Lär dig mer om aktier

Vill du investera i aktier bör du lära dig så mycket som möjligt om aktier för att göra framgångsfulla investeringar. Speciellt om du har mycket pengar du vill investera i aktier är det viktigt att du förstår hur aktier fungerar och har god kunskap om bolag för att kunna göra välinformerade val. Det finns inga garantier på börsen och du bör aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Hur man kan lära sig om aktier

 1. Gå en kurs eller läs guider
 2. Titta och jämför olika aktier
 3. Läs på om olika branscher
 4. Prata aktier med folk som har sparat länge

Gå en kurs eller läs guider

Utbilda dig själv på aktier. Idag finns det gott om information att ta del av och vill du verkligen satsa på att bli bra på att investera kan du hitta flera kurser och guider online.

Om du är intresserad av att gå en kurs finns det många kurser som ger dig några dagars utbildning (både online och på plats) för några tusen kronor i anmälningsavgift.

Har du inte tid att gå en kurs finns det också andra alternativ. Exempelvis Avanza har en podd som riktar sig mot småsparare, där du kan få mycket information om aktier. Avanza och även Nordnet har bra guider om hur du lär dig att spara i aktier.

Utöver de stora aktiemäklar-jättarna som ger ut information för att lyfta fram sina egna produkter finns det flera vettiga privata bloggar att hitta information på. En privat blogg om aktier som vi särskilt kan rekommendera är Sparsajten som skriver om många olika typer av sparande.

Se denna video för att börja lära dig om aktier

Titta på och jämför olika aktier

Även om du kan läsa på om olika nyckeltal och andra termer inom aktiemarknaden kan det ibland vara svårt att verkligen få en förståelse för vad det innebär. Därför kan det vara bra att faktiskt läsa på om olika aktier och titta på olika nyckeltal och sedan jämföra det med andra aktier inom samma bransch och i olika branscher.

Hos Avanza behöver du inte öppna ett konto för att få information om alla aktier som finns där. Så klicka runt och lär dig mer.

Läs på om olika branscher

Olika branscher har helt olika förutsättningar och därför är det nästan omöjligt att rakt av jämföra två olika aktier inom två olika branscher. Det är viktigt att du förstår dig på branschen du vill investera i för att kunna förstå aktierna. Du behöver veta vilka förutsättningar som finns och vad som påverkar den branschen för att kunna förstå dig på aktiernas svängningar.

Vill du exempelvis investera i solenergi behöver du ha åtminstone grundläggande förståelse för den branschen för att kunna göra ett bra val av aktier.

Prata aktier med din omgivning

Under andra kvartalet av 2020 köpte de svenska hushållen aktier för totalt 22 miljarder kronor. Med andra ord finns det troligtvis många i din omgivning som sparar i aktier. Ett bra sätt att lära sig om aktier är att prata med andra om just aktier och börsen. Gärna med folk som har investerat i aktier under en lång tid och som det har gått bra för. Prata också gärna med folk som har koll på olika branscher du vill investera i, kanske någon som arbetar inom branschen och vet vad som är på gång.

Var dock noga med att du aldrig tar råd av någon annan utan att själv göra en bedömning innan du gör en investering.

 

Investera i vin

Att investera i vin innebär att du investerar på en lågvolatil marknad då vin är högst oberoende av börsens värde. För att kunna investera framgångsrikt i vin krävs dock en del kunskaper och förberedelser.

Tänk på detta när du ska investera i vin:

 1. Räkna med att du behöver ett startkapital
 2. Planera var du ska förvara vinerna
 3. Skaffa dig goda kunskaper om vin eller anlita en vinmäklare
 4. Se det som en långsiktig investering

Du kommer behöva ha ett startkapital

Du kommer att behöva ha ett relativt stort kapital som du är redo att lägga ut i början. Du behöver ha tillräckligt med pengar för att kunna köpa in själva vinerna. Den notan brukar bli ganska hög. Sedan behöver du ha en anpassad lokal som du kan förvara vinet i.

Du kommer också vilja teckna en försäkring på vinet för att inte förlora din investering om något skulle hända, exempelvis stöld eller en brand.

Det här är kostnader du behöver vara beredd att lägga ut på din investering. Du behöver vara beredd på att det kan dröja innan du får tillbaka pengarna.

Planera var du ska lagra vinerna

Precis som vi nämna i första punkten, kommer du att behöva ha anpassade lokaler för att kunna lagra och förvara dina viner. Det här är väldigt viktigt eftersom vinerna behöver lagras i en lokal med säkrad temperatur för att inte förstöras. Du vill inte riskera att upptäcka att dina viner har blivit förstörda på grund av fel temperatur.

Planera därför i vilken lokal du ska lagra dina viner innan du gör inköpet.

Läs på om vin eller anlita en vinmäklare

Kunskap är vägen till en lyckad investering, oavsett om du investerar i guld eller i vin. Det betyder att om du inte redan har mycket goda kunskaper om vin behöver du införskaffa dig det. Först och främst måste vinet gå att lagra och det måste vara eftertraktat, annars kommer du inte kunna sälja det i framtiden. Det är också viktigt att du kan bevisa att vinet är äkta.

Om du känner att du inte har tillräckliga kunskaper om vin finns det idag vinmäklare. En vinmäklare hjälper dig att sätta ihop en så kallad ”vinportfölj” och kan även lagra vinet år dig. Utbudet är förvisso ännu väldigt litet men finns där. Räkna dock med att du kommer att behöva betala en avgift. Men avgiften kan ändå vara värd om du själv inte har tillräckliga kunskaper.

Vin bör vara en långsiktig investering

Vinmarknaden påverkas inte direkt av börsen och därför påverkas det inte heller av låg- och högkonjunktur. På så vis är vin en bra investering för dig som inte vill ta hög risk. Sedan man började mäta avkastningen på vin 1993 har det gett en årlig avkastning på 15 procent. Alltså en relativt god och stabil avkastning. Det tar däremot lång tid att lagra vin och räkna med att det tar minst 5 – 10 år innan du får någon utdelning. Och eftersom historisk avkastning aldrig är garanti för framtiden finns det såklart även en risk att investera i vin.

Köp vinfonder

Ett alternativ till dig som inte vill köpa hem fysiskt vin och lagra är att investera i vinfonder. Utbudet av dessa fonder är extremt litet på den svenska marknaden, men större internationellt. Det här innebär alltså att du investerar i bolag som är aktiva inom vinbranschen. Ett alternativ för dig som inte har möjlighet att själv lagra vin.

 

Investera i vatten

Efterfrågan på rent vatten i världen är stor men utbudet är alldeles för litet. Den ekvationen gör att sektorn hela tiden försöker hitta nya möjligheter och vara innovativa. Därför finns det mycket som talar för att det är en bransch värd att investera långsiktigt i. Det går inte att investera i vatten som råvara, men du kan investera i bolag som är verksamma inom vattensektorn.

Du kan investera i vatten på två olika sätt:

 1. Investera i fonder som är inriktade mot vattenbolag
 2. Investera i vattenaktier

Fonder som investerar i vattenbolag

Är du inte helt insatt i vattenbranschen men ändå känner att du vill investera i bolag som driver frågan om vattenbrist framåt kan du välja att spara i fonder som investerar i vattenbolag. Generellt är fonder att bra alternativ för dig som vill vara mer passiv i ditt sparande och det gäller även vattensektorn.

Har du ditt sparande på ett konto hos exempelvis Avanza kommer du att hitta ett antal olika fonder som har investerat i vattenbolag. Många fonder som är inriktade mot en speciell sektor är aktivt förvaltade. Det gäller också för de flesta fonder du kommer att hitta inom vattensektorn. Var därför beredd på att fonder riktade mot vattensektorn kan ha en relativt hög avgift.

Under de tre senaste åren har avkastningen på vattenfonder haft en utveckling på runt 30 %.

Investera i vattenaktier

Är du väldigt intresserad av att investera i vatten och vill själv kunna styra vilka bolag du vill investera i finns det flera olika vattenaktier att köpa.

Men för att kunna göra en god investering i vattenbolag behöver du ha kunskap både om olika länders lagstiftning och om vattenbranschen i sig. Det är nämligen så att vattenbranschen är reglerad i en del länder och oreglerad i andra länder. I en del länder där vattensektorn är privatiserad har myndigheter fortfarande strikt tillsyn och sektorn är reglerad medan i andra länder är sektorn helt oreglerad.

En oreglerad sektor blir mycket mindre förutsägbar, och intäkterna kan både stiga och sjunka snabbt. Många vattenaktier består dock av både reglerade och oreglerade vattenbolag.

Det finns två olika typer av vattenaktier. Den ena är bolag som tillhandahåller rent dricksvatten och ansvarar för reningen. Den andra typen av bolag är de som förser vattenbolagen med ny teknik. Det kan vara både produkter och tjänster.

Vill du handla vattenaktier behöver du vara beredd på att handla utländska aktier. Det finns många vattenaktier på den amerikanska börsen.

Att tänka på när du investerar i vatten

Eftersom rent vatten är en så pass stor bristvara på jorden som det är kommer det finnas många bolag som vill komma på innovativa lösningar. Ett av de globala målen är alla på jorden ska ha tillgång till rent vatten. Eftersom endast 1 % av allt vatten som finns på jorden kan användas som dricksvatten är det ett problem som är svårt att lösa. Lösningar tar också tid.

Det innebär att vatten kommer troligtvis aldrig vara en sektor som är värd att satsa på för snabba investeringar. Däremot finns det många experter som tror på att investering i vatten över tid kan vara en riktig bra investering. Eftersom det är så pass viktigt finns det mycket pengar att hämta för bolag som kommer med innovativa lösningar.

Precis som när du väljer att köpa miljövänliga aktier eller aktier inom solenergi bör du aldrig göra en för stor investering i en så pass specialiserad sektor. Sprid istället ut dina risker. Kom ihåg att fonder automatiskt ger en större spridning än aktier eftersom fonden investerar i flera bolag.

 

Investera i litium

I moderna batterier är litium en av de viktigaste komponenterna och därför har både priset och produktionen stigit både mycket och snabbt. Till skillnad från guld och silver kan du inte investera i själva råvaran direkt. Trots att litium endast kan handlas på börsen är det en relativt stabil sektor som inte direkt på verkas av hög- och lågkonjunkturer.

Vill du investera i litium har du två alternativ:

 1. Köpa aktier i bolag som utvinner litium eller tillverkar litiumprodukter
 2. Köpa ETF:er i sådana bolag

Investera i litiumaktier

Det här är förmodligen det enklaste sättet att investera i litium. Men eftersom det här är en väldigt nischad och specifik bransch krävs det verkligen att du gör din research på bolagen innan du bestämmer dig för var du ska investera.

Du hittar ett antal olika bolag att investera i som både framställer litium och utvecklar litiumprodukter. Du köper dessa aktier på plattformar som exempelvis Avanza, där du köper dina övriga aktier. Var som vanligt noga med att alltid sprida ut dina risker och inte satsa för stor del av dina investeringar på en och samma bransch.

Investera i ETF:er

Känner du dig inte tillräckligt insatt i branschen för att investera i bolagen direkt kan du investera i ETF:er (Echange Traded Fund), alltså en börshandlad fond, som handlas direkt på börsen precis som aktier. På så vis sprider du automatiskt ut dina risker lite mer.

Den EFT du har möjlighet att investera i på exempelvis Avanza är Global X Lithium & Battery Tech ETF. Bolaget erbjuder en bred exponering både mot många gruvbolag som bryter litium, men också bolag som använder råvaran, till exempelvis batteritillverkning. Däribland hittar du bland annat Tesla, som enligt många har en väldigt ljus framtidsutsikt.

Information om litium

Som med alla branscher gäller det att du har goda kunskaper för att kunna göra framgångsrika investeringar.

Litium är en alkalimetall, och trots att den är hårdast av de sex olika alkalimetallerna är den mycket mjuk smidig jämfört med andra metaller. Litium har en mycket god elektrisk ledningsförmåga. Det är anledningen till att det har blivit mycket populärt för tillverkning av batterier till elbilar.

En stor del av allt litium som utvinns används till just batteritillverkning och idag är elbilssektorn en mycket stor kund. Många krav har dock ställts på att framställningen av batterier måste minska sin klimatpåverkan, vilket har lett till att framställningen av litium har förbättrats och utvecklats. Andra användningsområden av litium är till glas och keramik, till metallindustrin och till smörjfett bland annat.

Fördelar och nackdelar med att investera i litium

En anledning till att investera i litium är att det kan bli en av världens mest efterfrågade råvaror. Detta tack vare den tekniska utvecklingen. Elbilar ersätter mer och mer bilar som går på fossila bränslen. Många tror att inom en framtid kommer vi endast att se elbilar. Men det är inte enbart elbilar som ökar utan även andra elektriska apparater som använder uppladdningsbara batterier. Laddningsbara batterier behöver såklart el för att laddad och därför har litium stor koppling till investeringar inom solceller och andra förnyelsebara energikällor.

En annan fördel, som hänger ihop med ökandet av efterfrågan på litium är att utbudet av råvaran är begränsat. Just nu råder ingen brist på litium och den historiska avkastningen har varit ganska dålig. Men många experter tror att efterfrågan kommer att bli så pass stor att efterfrågan blir större än tillgången. Det kan få priset att stiga i höjden. Men som med alla investeringar är framtiden en chansning.

Just det är också en av nackdelarna med att investera i litium, att framtiden är till viss del oviss. En annan nackdel är också att det är relativt svårt att investera i litium jämfört med andra råvaror. De enda möjligheterna är att investera i aktier i bolag inom sektorn eller i en ETF.

 

Investera i råvaror

Historiskt sett har investeringar i råvaran guld varit den säkraste investeringen, då guld inte påverkas av vatten, luft eller tid. Om du vill investera i guld eller andra råvaror, exempelvis silver eller koppar behöver du idag inte köpa den specifika råvaran utan kan investera i aktier inom sektorn på börsen. Råvaror påverkas sällan starkt av hög- och lågkonjunkturer men kan istället vara känsliga för politiska beslut och konflikter.

Så här kan du investera i råvaror:

 1. Du kan investera i aktier
 2. Sprid risken genom att investera i fonder och ETF:er
 3. Guldsmycken

Investera i guld genom aktier

Eftersom det kan vara ett relativt stort projekt att investera i den specifika råvaran, exempelvis i guldtackor som behöver förvaras på ett säkert ställe kan ett bra alternativ vara att investera i aktier i bolag som är verksamma inom sektorn.

Precis som i alla branscher passar aktier för dig som vill vara aktiv i ditt sparande och är villig att ta en stor risk – som också kan ge en hög avkastning. Innan du gör din investering bör du läsa på och lära dig om guldbranschen. Känner du dig tillräckligt trygg finns det ett antal internationella bolag som du kan investera i.

Exempelvis Barrick Gold Corp är verksamma i flera olika länder och driver operativa gruvor där de bryter guld men också silver och koppar. Detsamma gäller Newmont Mining som grundades redan 1921. Dessa exempel på bolag är bra investering för dig som tror på råvaror.

Köp fonder eller ETF:er

Precis som när du investerar i litium kan du investera i guld och andra råvaror genom att köpa börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Du kan också välja att handla guld i vanliga fonder. Fonder hjälper dig att automatiskt sprida ut risken då fonden investerar i flera olika bolag.

Tyvärr är de allra flesta fonder inom många råvaror utländska och du kan behöva betala en relativt hög avgift. När du handlar dina fonder genom din valda plattform bör du därför ha koll på hur höga avgifterna blir. Många av fonderna är amerikanska eller kanadensiska.

Avkastningen på flera av dessa fonder har under de senaste tre åren haft en total utveckling på runt 70 %.

Silver- och guldsmycken

Vi vill lite kort nämna alternativet att spara i den fysiska råvaran guld genom att äga guldsmycken. Guldsmycken är ofta lite roligare att äga än guldtackor som ligger inlåsta i ett bankvalv. Du kan använda dina smycken, samtidigt som det är en investering. Det kan också vara kul att framtida generationer kan ärva smycken, eftersom det får både ett ekonomiskt värde och ett affektionsvärde. Fördelen med smycken är också att du kan pantsätta dem om du skulle hamna i en akut ekonomisk kris. Var dock noga med att smyckena är äkta och har en stämpel.

Har guld och andra råvaror en plats i en framgångsrik portfölj?

Självklart finns det inget enkelt och rakt svar på om du bör investera i råvaror eller inte. Många experter inom området tycker dock att råvaror, och då kanske speciellt guld ska ha en liten plats i varje portfölj. Och då framför allt i ett långsiktigt sparande.

Priset på dessa råvaror brukar inte påverkas speciellt mycket av börsens naturliga svängningar. Däremot kan priset, speciellt på guld, påverkas mycket av större internationella kriser, som exempelvis Corona pandemin. När läget i världen blir väldigt osäkert väljer många att placera sina investeringar i guld, som inte riskerar att gå i konkurs eller liknande. Risken med det är att när pandemin är över och världen har stabiliserat sig igen kan priset på guld sjunka kraftigt väldigt snabbt.

Gör ett välgrundat beslut innan du placerar dina pengar och sprid ut dina risker över flera olika branscher.

 

Ska du amortera eller investera?

Det finns inget entydigt svar på om du bör amortera eller investera för bästa lönsamhet. Det beror dels på hur riskbenägen du är och dels beror det på vilken ränta du har på lånet du amorterar på. Lån med hög ränta bör alltid amorteras som första prioritet.

Amortera lån med hög ränta

Om räntan är mycket högre än den historiska avkastningen man brukar få på börsen är det nästan alltid värt att amortera, alltså betala av lånet. Det brukar gälla privatlån eller kreditkortsskulder. Privatlån är lån som tas utan säkerhet och brukar därför komma med en mycket hög ränta. Den historiska årliga avkastningen på börsen brukar ligga runt 10 % och har ditt lån högre ränta än det brukar man rekommendera att du först betalar av det lånet.

Lästips: Vad är bäst: Att amortera eller spara?

Lån med lägre ränta

Har du ett lån med låg ränta, exempelvis ett bolån, som ofta har en ränta på 2 % eller mindre är det inte lika säkert att amortering är det mest lönsamma. Om du ska amortera eller investera beror på flera olika faktorer.

För det första beror du på hur riskbenägen du är. En amortering är allting en amortering, oavsett hur börsen svänger medan en investering på börsen aldrig är en garanti på någonting. Du kan såklart välja en riskfri investering, exempelvis ett sparkonto men dessa har väldigt låg ränta och kommer ge lägre avkastning än vad du betalar i ränta på bolånet.

Belåna huset för att investera

Om du har möjlighet att ta ett större bolån kan det vara ett smart alternativ istället för att amortera. Eftersom bolåneräntorna är så pass låga idag kan det vara smart att belåna huset eller din lägenhet och utöka ditt bolån för att investera pengarna i aktier eller fonder.

Aktie- och fondmarknaden har gett en betydligt högre avkastning (ca 8 – 10 % i snitt över tid) än vad räntekostnaden för bolån är idag (runt 1 – 2 %).

Notera att det alltid är en risk att belåna dig för att investera, vilket gör att du kan förlora mer pengar än vad du har. Informationen i denna artikel är ej ekonomisk rådgivning.

Viktigt att tänka på

En viktig faktor är också hur hög din skuldkvot är. Om din skuldkvot är högre än fem brukar man rekommendera att du första ska amortera. Du räknar ut din skuldkvot med formeln totala skuld/årsinkomst x 100. Det är viktigt att kunna betala sina skulder för att inte riskera att hamna hos Kronofogden.

Vill du investera på börsen bör du ha kunskaper om börsen och om aktier för att kunna göra framgångsrika val.

Du bör också komma ihåg att du behöver alltid någonstans att bo, och även om du har amorterat ditt bolån är pengarna fast i själva boendet tills att du säljer det.

 

Skillnaden mellan a och b aktier

Skillnaden mellan a och b aktier är hur många antal röster du får på bolagets årsstämma. En a aktie ger dig en röst medan en b aktie endast ger dig 1/10 av en röst. Tio stycken b aktier ger dig alltså lika mycket inflytande som en a aktie.

Vad skiljer sig mellan a och b aktier

För att helt och hållet kunna förstå vad det är för skillnad på a och b aktier behöver du förstå vad en aktie är. Kort förklarat blir du ägare av en del av bolaget och kan genom att gå på årsstämman ha inflytande i bolaget. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där tillsätts styrelsen samt att man röstar om olika viktiga frågor.

Äger du en a aktie kommer du ha en röst i frågorna medan om du har en b aktie kommer du endast ha en tiondels röst. Vill du ha en hel röst måste du alltså ha tio stycken b aktier.

Vilken aktie ska du köpa

Vill du ha stort inflytande och planerar att få en maktposition i bolaget är det a aktier du ska köpa. Men de flesta privatpersoner har inte den ambitionen och du behöver du titta på vilken aktie som är billigast och vilken aktie som har mest omsättning.

Om priset på a aktien och b aktien är snarlika brukar de flesta välja den aktien som har högst likviditet, eller omsättning. Vanligtvis är det b aktien som har högst omsättning eftersom många som äger a aktier är aktiva i bolaget och vill inte köpa och sälja lika mycket.

Prisskillnad på a och b aktier

Skillnaden i priset på en a aktie och en b aktie kan variera. Ibland är de snarlika i pris och ibland skiljer sig priset mer. Ibland kan priset på en b aktie stiga snabbt på grund av exempelvis en nyhet som gör att småspararna, de som oftast köper b aktier, blir mer intresserade av aktien. Priset på a aktien kan höjas eller sänkas exempelvis om en storägare har sålt en stor andel.

Priset för b aktien brukar vanligtvis följa efter a aktien, men inte tvärtom.

 

Går det att ge bort aktier?

Väljer du att ge bort en aktie genom att föra över från ditt aktiekonto till någon annans aktiekonto behöver mottagaren inte betala någon skatt vid överlåtandet. Har mottagaren ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring är det mest lönsamt att köpa nya aktier som gåva för att slippa beskattning.

Ge bort aktier till sina barn

Många väljer att börja aktiespara åt sina barn redan när de är små. För att det ska kunna vara möjligt krävs det att det finns ett konto åt barnet. Du kan välja att öppna ett i barnets namn, som ni som vårdnadshavare förfogar över till barnet fyller 18 år. Eller så kan du öppna ett i ditt eget namn som barnet sedan blir förmånstagare till när du väljer att överlåta det.

Beroende på om du vill ge bort aktier som du redan äger eller om du vill köpa aktier och ge bort kommer olika konton vara mest passande.

Ge bort aktier som du redan äger

Om du vill ge bort aktier som du redan äger kan du öppna ett aktiekonto till barnet. Då kan du göra en överföring av aktierna och eftersom vi inte har en gåvoskatt i Sverige beskattas inte gåvan. Däremot kommer aktierna som finns på aktiekontot sedan behöva deklareras och beskattas som vanligt vid en försäljning.

Det är oftast inte möjligt att göra en överföring av aktier till ett ISK-konto, och om det är möjligt kommer det att behöva skattas som en försäljning och skulle bli en ekonomiskt dålig affär.

Ge bort aktier som du köper

Om du inte har några aktier som du vill ge bort eller om du vill öppna ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring till ditt barn kan du välja att köpa nya aktier till barnet. Då behövs inte någon beskattning på själva gåvan och aktierna kommer att schablonbeskattas som vanligt.