Skillnaden mellan a och b aktier

|

Skillnaden mellan a och b aktier är hur många antal röster du får på bolagets årsstämma. En a aktie ger dig en röst medan en b aktie endast ger dig 1/10 av en röst. Tio stycken b aktier ger dig alltså lika mycket inflytande som en a aktie.

Vad skiljer sig mellan a och b aktier

För att helt och hållet kunna förstå vad det är för skillnad på a och b aktier behöver du förstå vad en aktie är. Kort förklarat blir du ägare av en del av bolaget och kan genom att gå på årsstämman ha inflytande i bolaget. Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där tillsätts styrelsen samt att man röstar om olika viktiga frågor.

Äger du en a aktie kommer du ha en röst i frågorna medan om du har en b aktie kommer du endast ha en tiondels röst. Vill du ha en hel röst måste du alltså ha tio stycken b aktier.

Vilken aktie ska du köpa

Vill du ha stort inflytande och planerar att få en maktposition i bolaget är det a aktier du ska köpa. Men de flesta privatpersoner har inte den ambitionen och du behöver du titta på vilken aktie som är billigast och vilken aktie som har mest omsättning.

Om priset på a aktien och b aktien är snarlika brukar de flesta välja den aktien som har högst likviditet, eller omsättning. Vanligtvis är det b aktien som har högst omsättning eftersom många som äger a aktier är aktiva i bolaget och vill inte köpa och sälja lika mycket.

Prisskillnad på a och b aktier

Skillnaden i priset på en a aktie och en b aktie kan variera. Ibland är de snarlika i pris och ibland skiljer sig priset mer. Ibland kan priset på en b aktie stiga snabbt på grund av exempelvis en nyhet som gör att småspararna, de som oftast köper b aktier, blir mer intresserade av aktien. Priset på a aktien kan höjas eller sänkas exempelvis om en storägare har sålt en stor andel.

Priset för b aktien brukar vanligtvis följa efter a aktien, men inte tvärtom.

 

Leave a comment