Går det att ge bort aktier?

|

Väljer du att ge bort en aktie genom att föra över från ditt aktiekonto till någon annans aktiekonto behöver mottagaren inte betala någon skatt vid överlåtandet. Har mottagaren ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring är det mest lönsamt att köpa nya aktier som gåva för att slippa beskattning.

Ge bort aktier till sina barn

Många väljer att börja aktiespara åt sina barn redan när de är små. För att det ska kunna vara möjligt krävs det att det finns ett konto åt barnet. Du kan välja att öppna ett i barnets namn, som ni som vårdnadshavare förfogar över till barnet fyller 18 år. Eller så kan du öppna ett i ditt eget namn som barnet sedan blir förmånstagare till när du väljer att överlåta det.

Beroende på om du vill ge bort aktier som du redan äger eller om du vill köpa aktier och ge bort kommer olika konton vara mest passande.

Ge bort aktier som du redan äger

Om du vill ge bort aktier som du redan äger kan du öppna ett aktiekonto till barnet. Då kan du göra en överföring av aktierna och eftersom vi inte har en gåvoskatt i Sverige beskattas inte gåvan. Däremot kommer aktierna som finns på aktiekontot sedan behöva deklareras och beskattas som vanligt vid en försäljning.

Det är oftast inte möjligt att göra en överföring av aktier till ett ISK-konto, och om det är möjligt kommer det att behöva skattas som en försäljning och skulle bli en ekonomiskt dålig affär.

Ge bort aktier som du köper

Om du inte har några aktier som du vill ge bort eller om du vill öppna ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring till ditt barn kan du välja att köpa nya aktier till barnet. Då behövs inte någon beskattning på själva gåvan och aktierna kommer att schablonbeskattas som vanligt.

 

Leave a comment