Hur du deklarerar aktier

|

Om du har dina aktier i ett aktie- och fondkonto behöver du manuellt deklarera dina försäljningar i din inkomstdeklaration. Har du ett ISK-konto kommer din schablonbeskattning färdigtryckt i din inkomstdeklaration. En kapitalförsäkring beskattas av försäkringsbolaget och du betalar istället en avgift.

Hur man deklarerar aktier

Hur man deklarerar aktier beror på vilket slags konto man använder för investering. Vinster du gör genom att sälja aktier behöver du ibland betala vinstskatt på.

ISK-konto

Har du ett ISK-konto schablonbeskattas du. Det innebär att du varje år betalar en viss procentsats. Procentsatsen räknas ut ifrån kontots värde och inte utifrån hur stor vinst du har gjort. Har du ett sådant konto kommer din schablonskatt komma förtryck på din inkomstdeklaration.

Kapitalförsäkring

Om du har dina investeringar i en kapitalförsäkring som kan innehålla aktier behöver du själv inte deklarera dem. Det beror på att försäkringsbolaget där du har din kapitalförsäkring i är skattskyldiga till Skatteverket.

Aktie- och fondkonto

Har du dina aktier på ett aktie- och fondkonto behöver du själv redovisa vinstskatten du gör på försäljningar i din inkomstdeklaration. Har du sålt aktier med vinst under året kommer du att behöva betala 30 % vinstskatt på vinsten. Du kommer att behöva redovisa alla dina försäljningar, oavsett om du har gjort vinst eller förlust. Du fyller i dessa uppgifter på en K4 blankett i din inkomstdeklaration.

Observera att du behöver endast redovisa om du har gjort försäljning av aktier under året. Endast innehav av aktier behöver inte redovisas på inkomstdeklarationen.

 

Lämna en kommentar