Måste jag betala vinstskatt på aktier?

|

Har du aktier på ett aktiekonto som du säljer behöver du betala 30 % vinstskatt på eventuellt vinst vid försäljningen. Har du ett ISK-konto betalar du istället 30 % skatt på en schablonavgift. Den avgörs utifrån kontots värde istället för vinst och förlust. En kapitalförsäkring är redan beskattad.

Vinstskatt på aktier på ett aktiekonto

Har du dina aktier på ett aktiekonto kommer du att behöva betala skatt på 30 % av vinsten. Du deklarerar dina försäljningar i din inkomstdeklaration året efter. Du måste deklarera alla dina försäljningar, oavsett om det var en vinst- eller förlustaffär. Däremot kommer du att kunna kvitta 100 % av dina kapitalförluster mot dina vinster.

Beskattning på ISK-konto eller kapitalförsäkring

Har du istället aktier i ett ISK-konto betalar du inte vinstskatt. Du kommer istället att betala 30 % skatt på en schablonintäkt, som baseras på det totala och förväntade värdet av dina tillgångar. Har du en kapitalförsäkring ska försäkringsbolaget betala en avkastningsskatt och du behöver inte göra något i din deklaration. Företaget tar ut ett belopp lika stor som avkastningsskatten från dig.

Vilket konto är mest lönsamt

Självklart vill du betala så lite vinstskatt på aktier som möjligt. Vilket konto som är mest lönsamt kan vara svårt att avgöra helt säkert eftersom du aldrig kan veta hur din aktieportfölj kommer att prestera.

Om din portfölj troligtvis kommer att prestera bättre än statslåneräntan, kommer ett ISK-konto att vara mest lönsamt för dig. Schablonbeskattningen räknas utifrån statslåneräntan förra året + 1 procent, men kan aldrig gå under 1,25 %.

Just nu är statslåneräntan väldigt låg. Om du tror att din avkastning kommer att bli bättre än 1,27 % år 2020 kommer ett ISK-konto eller en kapitalförsäkring troligtvis vara det bästa alternativet för dig. Kom dock ihåg att vi aldrig ger personliga råd utan våra uträkningar är alltid generella.

 

Leave a comment