Miljövänliga aktier

|

Om miljö är viktigt för dig gör du rätt i att investera i miljövänliga aktier. Ett bolag det går bra för kommer att kunna utvecklas ännu mer, vilket såklart är bra för klimatet men också för aktievärdet. Miljövänliga aktier är dock väldigt känsliga mot exempelvis politiska beslut. Du bör därför inte satsa alltför stor del av dina investeringar på miljövänliga aktier. Sprid alltid ut dina risker över olika branscher.

Exempel på miljövänliga aktier:

  1. SCA – Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  2. Elous Vind
  3. Alfa Laval
  4. SeaTwirl

SCA – skogsbranschen

SCA eller Svenska Cellulosa Aktiebolaget som de egentligen heter är verksamma inom skogsbranschen. De har faktiskt Europas största privata skogsinnehav. Att skapa förpackningar och liknande av trä och papper istället för plast är mycket bra för miljön. Skogsbranschen är en viktig resurs för klimatet. Skog och trä är en förnybar råvara plus att träd binder koldioxid.

Förutom att SCA erbjuder papper till förpackningar, tryck och liknande erbjuder de tjänster för skogsägare och transportlösningar. Företaget har funnits sedan 1929 och har huvudkontor i Sundsvall. De har funnits på börsen sedan 1979. SCA har både a och b aktier.

Den totala avkastningen de senaste tre åren har ökat cirka 65 %. Skogsbranschen brukar anses vara en relativt stabil bransch.

Elous Vind

Elous Vind är ett betydligt mindre bolag än SCA. De är verksamma inom energisektorn och både projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Deras främsta verksamhet ligger i försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolaget är svenskt men har verksamhet i både Europa och Nordamerika.

Bolaget klev in på börsen år 2009.

Den totala avkastningen har de senaste tre åren utvecklats med hela 553 %. Ett bolag som verkligen har växt med andra ord. Men kom ihåg att historisk avkastning aldrig är en garanti för framtiden.

Alfa Laval

Alfa Laval är ett tillverkningsbolag som är specialiserade på vissa specialprodukter. Bland annat har de produkter som renar barlastvatten på båtar. De är specialiserade på bland annat värmeöverföring och flödeshantering. Deras produkter används främst av industriella aktörer och de är verksamma över hela världen.

Bolaget bildades redan 1883 och klev in på börsen 2002.

Den totala utvecklingen för bolaget under de senaste tre åren ligger på cirka -8 % men är starkt påverkade av coronapandemin. Ser vi till utvecklingen fram till och med januari 2020 har den de senaste tre åren ökat med cirka 50 %.

SeaTwirl

SeaTwirl är ett energibolag som utvecklar flytande vindkraftverk som används till sjöss. De utvecklar en teknik som används under vattenytan där en vindturbin placeras. Undervattenstrukturen tillsammans med turbinen och ett torn bildar en rotation om i sin tur bildar elektricitet. Deras ambition är att sälja sin första produkt år 2022 och år 2025 ha etablerat en liten flytande vindkraftpark.

Ett mycket innovativt bolag som har stora framtidssatsningar, men är såklart en hög risk då de ännu inte har lanserat sin produkt.

Bolaget klev in på Nasdaq börsen 2016. Den totala avkastningen de senaste tre åren har haft en utveckling på över 700 %. Trots den stora ökningen finns inga garantier på hur bolagets framtida avkastning kommer att se ut.

Läs gärna vårt inlägg om aktier inom solenergi om du är intresserad av miljövänliga aktier.

 

Lämna en kommentar