Vad är institutionella investerare?

|

En institutionell investerare är en juridisk person som gör en investering. Det kan röra sig om en bank, pensionsfond eller ett försäkringsbolag. Strax under 90 % av börsens värde kontrolleras av institutionella investerare och resten av privatsparare.

Vilka fördelar och nackdelar finns med institutionella investerare?

Det är ofta omtvistat om det är negativt att en så pass stor del av börsen kontrolleras av institutionella investerare. Något som är viktigt att komma ihåg är att många svenska privatsparare har investerat i exempelvis dessa pensionsfonder. Därför är privatpersoners del av börsen större än vad det verkar som vid en första anblick.

Som med det mesta annat gällande investeringar och börsen går det inte att säga exakt vad som är bra och vad som är dåligt. Det mesta bror på din investerarstil och hur riskbenägen du är.

Att använda institutionella investerare, exempelvis en pensionsfond kan vara ett bra alternativ för dig som vill vara väldigt passiv i dina investeringar. Du slipper själv att lära dig allt för mycket om aktier och börsen och kan lita på att dina investerade pengar är i åtminstone trygga händer. Du kan ändå välja mellan flera olika pensionsfonder.

För de som vill kunna styra sina investeringar mer detaljerat är institutionella investerare troligen inte det rätta alternativet. Det finns många investerare som lyckas bättre än institutionella investerare, tack vare att man som privatperson inte är lika fastbunden till lagar och regler.

 

Leave a comment