Fyra sätt att hitta en investerare

|

Har du en affärsidé men inte tillräckligt med kapital för att genomföra idén behöver du en investerare. Det finns olika sätt att hitta en investerare till ditt företag eller som vill investera i din affärsidé. Vilken slags investerare som passar bäst beror på flera olika faktorer. Du behöver överväga var du har störst möjlighet att få ett ja, samt för- och nackdelar med olika investeringsformer.

Olika sätt att hitta en investerare till en affärsidé:

  1. Sök ett banklån
  2. Få hjälp av en riskkapitalist
  3. Satsa på crowfunding
  4. Sök olika slags stöd

Sök ett lån från banken

Ett banklån kanske är det enklaste sättet att få kapital till att kunna förverkliga din affärsidé, men behöver inte vara det mest fördelaktiga. Storleken på ditt lån, och om du får ett lån överhuvudtaget kommer att avgöras av hur stort risktagande din affärsidé är. Bankers affärsidé går ut på att låna ut pengar och få tillbaka en större summa tack vare räntan, därför vill de vara säkra på att din affärsidé kommer att vara lönsam.

Fördelen med att banklån är att det är relativt enkelt att få. Nackdelen är att lånet kommer att behöva betalas tillbaka, oavsett hur ditt företag utvecklas. Du måste alltså räkna med att behöva amortera på lånet varje månad.

Få hjälp av en riskkapitalist

Ett sätt att hitta investerare till din affärsidé är att söka efter riskkapitalister. Ett riskkapital innebär att en investerare gör en insats i ditt företag med förhoppningen om att i framtiden få ta del av avkastningen.

Eftersom hela idén med ett riskkapital är att få ta del av framtida avkastning krävs det oftast att du har ett aktiebolag. Trots det är det ändå vanligt att riskkapitalister går in som investerare precis i starten av ett bolag.

Ett riskkapital passar främst till affärsidéer som innebär en hög risk, men som också har en mycket god tillväxtmöjlighet. Det är också just den stora fördelen med ett riskkapital, att det passar bra för högriskbolag. Nackdelen är att du binder upp dig till att ge bort en del av avkastningen samt att investeraren oftast brukar vara en del av styrelsen och ha inflytande.

Satsa på crowfunding

Crowfunding är en investeringsform som har växt mycket under de senaste åren. Det innebär att flera individer går in med små summor för att hjälpa till att finansiera en verksamhet eller en idé. Insamlingen brukar ske via en webbsida och företagaren som tar emot finansieringen brukar oftast inte få veta vilka investerarna är.

För att få investeringshjälp av crowfunding gäller det att du har en idé som tilltalar många privatpersoner. Fördelen med detta är att det inte är den ekonomiska vinning som kommer att vara avgörande, utan hur angelägna investerarna faktiskt är att idén blir till verklighet. Investerarna brukar ofta få ett erbjudande om att exempelvis få förhandsköpa produkten.

Nackdelen med crowfunding är att det oftast krävs en mycket innovativ och unik idé för att det ska bli intressant.

Sök olika slags stöd

Är din affärsidé något som exempelvis kan vara mycket gynnsamt för regionen kan du ibland söka tillväxtstöd. Om din affärsidé kommer att skapa många arbetstillfällen eller på annat sätt gynna samhället finns det stöd att söka från olika myndigheter och organisationer.

Dessa investeringsformer har i allmänhet höga krav på sig, och det måste finnas en mycket stabil plan.

 

Lämna en kommentar