Investera i råvaror

|

Historiskt sett har investeringar i råvaran guld varit den säkraste investeringen, då guld inte påverkas av vatten, luft eller tid. Om du vill investera i guld eller andra råvaror, exempelvis silver eller koppar behöver du idag inte köpa den specifika råvaran utan kan investera i aktier inom sektorn på börsen. Råvaror påverkas sällan starkt av hög- och lågkonjunkturer men kan istället vara känsliga för politiska beslut och konflikter.

Så här kan du investera i råvaror:

  1. Du kan investera i aktier
  2. Sprid risken genom att investera i fonder och ETF:er
  3. Guldsmycken

Investera i guld genom aktier

Eftersom det kan vara ett relativt stort projekt att investera i den specifika råvaran, exempelvis i guldtackor som behöver förvaras på ett säkert ställe kan ett bra alternativ vara att investera i aktier i bolag som är verksamma inom sektorn.

Precis som i alla branscher passar aktier för dig som vill vara aktiv i ditt sparande och är villig att ta en stor risk – som också kan ge en hög avkastning. Innan du gör din investering bör du läsa på och lära dig om guldbranschen. Känner du dig tillräckligt trygg finns det ett antal internationella bolag som du kan investera i.

Exempelvis Barrick Gold Corp är verksamma i flera olika länder och driver operativa gruvor där de bryter guld men också silver och koppar. Detsamma gäller Newmont Mining som grundades redan 1921. Dessa exempel på bolag är bra investering för dig som tror på råvaror.

Köp fonder eller ETF:er

Precis som när du investerar i litium kan du investera i guld och andra råvaror genom att köpa börshandlade fonder, så kallade ETF:er. Du kan också välja att handla guld i vanliga fonder. Fonder hjälper dig att automatiskt sprida ut risken då fonden investerar i flera olika bolag.

Tyvärr är de allra flesta fonder inom många råvaror utländska och du kan behöva betala en relativt hög avgift. När du handlar dina fonder genom din valda plattform bör du därför ha koll på hur höga avgifterna blir. Många av fonderna är amerikanska eller kanadensiska.

Avkastningen på flera av dessa fonder har under de senaste tre åren haft en total utveckling på runt 70 %.

Silver- och guldsmycken

Vi vill lite kort nämna alternativet att spara i den fysiska råvaran guld genom att äga guldsmycken. Guldsmycken är ofta lite roligare att äga än guldtackor som ligger inlåsta i ett bankvalv. Du kan använda dina smycken, samtidigt som det är en investering. Det kan också vara kul att framtida generationer kan ärva smycken, eftersom det får både ett ekonomiskt värde och ett affektionsvärde. Fördelen med smycken är också att du kan pantsätta dem om du skulle hamna i en akut ekonomisk kris. Var dock noga med att smyckena är äkta och har en stämpel.

Har guld och andra råvaror en plats i en framgångsrik portfölj?

Självklart finns det inget enkelt och rakt svar på om du bör investera i råvaror eller inte. Många experter inom området tycker dock att råvaror, och då kanske speciellt guld ska ha en liten plats i varje portfölj. Och då framför allt i ett långsiktigt sparande.

Priset på dessa råvaror brukar inte påverkas speciellt mycket av börsens naturliga svängningar. Däremot kan priset, speciellt på guld, påverkas mycket av större internationella kriser, som exempelvis Corona pandemin. När läget i världen blir väldigt osäkert väljer många att placera sina investeringar i guld, som inte riskerar att gå i konkurs eller liknande. Risken med det är att när pandemin är över och världen har stabiliserat sig igen kan priset på guld sjunka kraftigt väldigt snabbt.

Gör ett välgrundat beslut innan du placerar dina pengar och sprid ut dina risker över flera olika branscher.

 

Leave a comment