INVESTMENTBOLAG – BLOGG

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 18.42.30

Långsiktig framgång är ingen slump. Varför lyckas vissa så bra med sina placeringar andra inte?

Svaret tror jag är att många har för bråttom. Även att många inte gör rätt research innan, kanske inte har den kompetensen eller tolkar informationen fel.

Många förlitar sig enbart på teknisk analys, andra enbart på fundamenta. Bägge kan tolkas på olika sätt. Se Hexagons rapport i måndags som ett exempel. Rapportdagen -4%, dagen efter +5%.

Jag gillar att följa framgångsrika idrottsstjärnor. Det är ingen slump att de lyckas.

Gillar att ta reda på hur och varför vinnarna lyckas. Talang, målmedvetenhet, träning, fokus, research, mental balans mm.

Av en förlorare har jag lärt mig föga.

När det gäller aktieaffärer så är det av yttersta vikt att man gör en god research av risk/möjlighet och gör den på ett riktigt sätt.

 

Med anledning av detta roade jag mig med att ställa några några små “poll” på twitter i helgen.

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 10.35.39

 

Tack alla som bidragit till svaren.

Första frågan?

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 18.39.48

Kommentar: För min del var det ett tips från insatta arbetskamrater på banken jag arbetade på. Trodde nog att muntligt tips skulle stå för högre andel och hittade den själv lägre.

 

Och så tar vi nästa fråga?

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 10.02.35

Kommentar: För mig var det ett mellanstort bolag som sedermera blev ett stort bolag Att bolaget sedan blev ett litet så småningom är en annan historia. Glädjande att över hälften valde ett stort bolag. Trodde nog att mindre lista typ First North skulle stå för en större andel.

 

Vi går vidare och tittar lite närmre hur det gick

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 10.02.58

Kommentar: Glädjande att det gått så bra för så många. Ofta kommer det in en hel del nya aktiespekulanter på börsens sista optimistvåg innan börsen till sist vänder ned och lägger sig i en beartrend. jag själv mer än dubblade mina pengar på sex månader i min första aktieaffär.

 

Och då till den sista frågan? Spännande att se hur många som valde ett investmentbolag som detta blogginlägg kommer att handla om.

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 10.16.17

Kommentar: För min del var det ett läkemedelsföretag vid namn Fermenta, året var 1983. Hade jag haft den kunskapen jag idag har hade min första aktie med stor sannolikhet varit ett investmentbolag.

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 14.22.30

Jag har alltid föredragit Investmentbolag framför aktiefonder. Men ibland är man tvungen att äga aktiefonder, t.ex om man vill ha aktierelaterat i pensionsförsäkringarna.

Fnns så många fördelar med att äga Investmentbolag jämfört med aktiefonder. En fördel är t.ex Investmentbolagsrabatten som finns i en del bolag.

Gör man sin första aktieaffär och har för avsikt att bygga upp en aktieportfölj, så är några investmentbolag att starta med ett mycket klokt val.

Hur väljer då folk? vad är det som avgör valen av investmentbolag?

I det här blogginlägget ska vi ta upp 12 investmentbolag som är noterade på Stockholms fondbörs.

Tittar vi på Avanzas statistik över antal ägare/aktier hos dem, så dominerar det största Investmentbolaget Investor. Bolaget finns i över 40.000 depåer hos Avanza.

Skärmavbild 2016-08-06 kl. 01.35.13

Denna rangordning har sett relativt likadan ut de senaste två åren.

 

Låt oss säga att du hade en summa på 100.000 kronor som du ville investera i ett investmentbolag i början av 2011.

Skärmavbild 2016-08-06 kl. 01.19.13

Utfallet inklusive utdelningar 2011-2016 är enligt följande

Skärmavbild 2016-08-06 kl. 01.41.03

Ser ni vad jag ser?

Tänk efter ett tag……

De fem mest ägda investmentbolagen på Avanza hittar du på höger sida av chartet ovan.

Framgång är ingen slump.

100.000 satsade i Ratos januari 2011 är idag värt 49.000 inklusive utdelningar.

100.000 satsade i Melker Schörling jan 2011 är idag värt 334.000 inklusive utdelningar.

Det är viktigt att veta vad man köper när man handlar investmentbolag.

Ska vi ta och gå igenom tolv av dem som finns på stockholmsbörsen. Vi börjar med Bure.

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.45.54

Bure har drygt 19.000 aktieägare där Tigerschiöld med familj dominerar ägarbilden.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 13.16.16

En investering i Bure innebär att man får indirekta innehav i Cavotec, MedCap, Mycronic, Vitrolife och avknoppningen från Vitrolife vid namn XVIVO Perfusion.

I runda tal är ägarandelen i dessa bolag är enligt följande:

Cavotec 13%, MedCap 20%, Mycronic 30%, Vitrolife 22%, XVIVO 22%

Sett till substansvärde för Bure så är fördelningen drygt:

Cavotec 4%, Medcap 1,4%, Mycronic 36%, Vitrolife 27%, XVIVO 4%

Onoterade innehav är Bure Financial Service som är ett dotterbolag som investerar i finansiella verksamheter och tillgångar. Bolaget äger bla drygt 11% av aktierna i Catella.

Fler onoterade innehav är Bure Growth AB, Investment AB Bure och Mercuri International.

De senaste förvärvet Bure har gjort var att köpa in 11,3% av det totala antalet aktier i Lauritz vid börsnoteringen i juni.

I maj ökade man även innehavet med 2 750 000 aktier i Cavotec.

På insiderlista ett år tillbaka hittar vi bara köp.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.10.27

Imponerande att se vilka bolag som tagits in i bolaget.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 13.29.45

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 20.24.41

Dessa två bolag ovan står för nästan 2/3-delar av hela substansvärdet.

Gör man en investering i Bure så är det väldigt viktigt att dessa två bolag fortsätter att utvecklas väl.

Värderingen börjar bli ansträngd i Vitrolife som handlas på P/E över 50. I Mycronic fall handlar det om P/E 20.

En intressant pytteinvestering bolaget gjort är att ha förvärvat aktier i MedCap där ordföranden Michael Berg styrelseordförande nyligen ökade sitt innehav.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.46.43

Öresund AB delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59% av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades.

Creades har cirka 8 000 aktieägare där finansmannen Sven Hagströmer är dominerande.

Ägarbilden per 30 juni 2016

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.17.16

En investering i investmentbolaget Creades ger indirekta innehav i noterade bolag som Avanza, Lindab, Note och Transcom.

Även onoterade bolag som modehusen Acne Studios, Batterileverantören Global, Datoråterförsäljaren Inet och Ekonomiappen Tink.

De noterade bolagen står för cirka 85% av Creades aktieportfölj.

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 20.27.26

Ett köp av Creades innebär att man får framförallt exponering mot Avanza som utgör 1/3-del av portföljens värde. Duon Avanza och Lindab står tillsammans för över 50% av värdet på Creades.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.10.18

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.11.42

En titt på insiderlistan senaste året ger ingen klar bild. Mycket transaktioner hit och dit.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.11.25

Creades har under 2014/2015 avyttrat sina innehav i Haldex och Concentric och har en kassa på runt 500 miljoner att göra intressanta framtida förvärv.

För att man ska göra en investering i Creades måste man tro på fortsatta uppgångar för Avanza P/E-tal 21 och Lindab P/E-tal 19.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.47.09

industrivärden har cirka 66.000 aktieägare där finansmannen Fredrik Lundberg och Handelsbanken dominerar.

Om jag inte minns fel, togs en hel del aktier över i pant efter det att Ivan Krugers imperium fallit i början av 30-talet.

Handelsbankens pensionsstiftelse Oktogonen ligger på andra plats.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.43.25

Här finns det svenska basbolag till max. Bank, traditionell verkstad, bygg,råvaror och handel.

Ett köp av Industrivärden ger framförallt en exponering mot Handelsbanken 25% och SCA 22%.

Men även Sandvik 15%, Volvo 15%, ICA 7%, Ericsson 7%, Skanska 6% och SSAB 3%

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 20.32.13

Två tunga innehav står för nästan halva värdet av Industrivärden

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.40.11

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 15.39.49

Insiderlistan bjuder på återkommande köp.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.11.59

Tryggt basbolag till aktieportföljen helt enkelt.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.48.22

Hundraårsjubilerande Investor är sveriges i särklass största investmentbolag på stockholmsbörsen.

Vi hittar 166 000 aktieägare i Investor

De största ägarna i bolaget är givetvis Wallenberg.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 16.06.32I Investors portfölj finns gamla anrika bolag med vikt i portföljen Atlas Copco 16%, ABB 14%, SEB 12%, Astra Zeneca 9%, Finska Wärtsilä 4%, Ericsson 4%, SOBI 4%, Electrolux 4%, Amerikanska Nasdaq 4%, SAAB 3% och Husqvarna 2%.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 18.55.16

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.06.13

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 18.57.00

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 18.56.18

Andra tillgångar i Investor är EQT med portföljbolag i Europa, Asien och USA som utgör 5% av de totala tillgångarna i bolaget.

I det helägda dotterbolaget Patricia Industries Finns det onoterade bolag som Mölnlycke Health Care, Permobil, Aleris, BraunAbility, Vectura, Grand Group, 3 Scandinavien och några till små innehav som noterade Tobii t.ex.

3 Skandinavien äger Investor 40% av och innehavet utgör 2% av hela Investors samlade substansvärde.

Mölnlycke health Care är egentligen Investors femte största innehav ekonomiskt sett med 8% vikt i Investor.

På insynslistan hittar vi bara köp.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.12.47

Jag brukar säga att ska du köpa din första aktie, så köp Investor. Du får direkt en bra spridning i intressanta svenska basbolag.

Att tänka på vid investering i Investor, tror du att bolagen Atlas Copco, ABB, SEB, AstraZeneca kommer att utvecklas väl i framtiden? Den kvartetten står för hälften av Investors substansvärde.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.49.30

Det 80 år gamla Stenbecksbolaget Kinnevik har en 16% genomsnittlig totalavkastning de senaste 30 åren. Frågan är väl berättigad, kommer det fortsätta att vara så?

Vi börjar med ägarstrukturen

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 16.52.43

Kinnevik är lite svåröverskådligt. En investering i kinnevik ger innehav i E-handel & Marknadsplatser till 45%, Kommunikation 46%, Underhållning 5% och Finansiella tjänster 4%.

I E-handel & marknadsplatser hittar vi det 32 procentiga ägandet av Zalando, 26% ägande i Global Fashion Group, 13% ägande av Rocket, 29% ägande av Qliro, 17% ägande av Home24, 17% ägande av Westwing, 17% ägande av Linio, 24% ägande av Konga, 19% ägande av Quikr och 61% ägande av Saltside.

Det är satsningen i Zalando som dominerar helt bland dessa bolag.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 17.36.54

Värdet av innehavet på 32% av Zalando är näst intill lika stort som värdet av Kinneviks andel i Millicom.

Under investeringsområdet kommunikation hittar vi ett ägande av 38% i Millicom värderat till 19,4 miljarder kronor och ett 30% ägande av Tele 2 värderat till 3 miljarder kronor.

Investeringsområde Underhållning består av 20% ägarandel i MTG värderat till 3 miljarder och den globala tidningen Metro.

Investeringsområde Finansiella tjänster hittar vi ett bolag. Bayport värderat till drygt 1 miljard kronor. Ett bolag bildat 2001 som erbjuder mikrokrediter och andra finansiella tjänster i Afrika och Latinamerika.

Kinneviks försäljning är klart störst i Europa.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 18.00.56

 

Vi tar och tittar lite på insiderlistan och hittar bara köp

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.13.46

 

Hur ska man då sammanfatta Kinnevik? Jag skulle vilja säga Zalando och Millicom.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 18.08.36

Trots ökad omsättning så har Millicom lite jobbigt med lönsamheten senaste åren. Omsättningen stiger dock stadigt.

Hur kommer Millicom utvecklas framöver? Hur kommer Zalando utvecklas?

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 23.06.39

Kinneviks kurs fick en kraftig skjuts uppåt av Zalando och Rocket inför introduktionen på den tyska börsen 2014. Sedan dess har det varit jobbigare för Kinneviks aktie att prestera.

Skärmavbild 2016-08-03 kl. 18.22.43

Kan vi lita på att den framtida totalavkasningen för Kinnevik kommer att ligga på 16%, tveksamt tycker jag.

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.49.59

Latours verksamhet bedrivs i två grenar. En helägd industrirörelse samt en aktieportfölj av börsnoterade innehav.

Cirka 18 000 olika ägare av aktien där Gustaf Douglas med familj äger nästan 80% av alla aktier.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 01.13.40

Vi börjar att titta på börsportföljen och kan ganska snabbt se att ASSA Abloy dominerar.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.07.57

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 01.01.45

Denna aktieportfölj står för ganska exakt 80% av Latours substansvärde

I industrirörelsen hittar vi helägda bolag som Hultafors Group, Latour Industries, Nord-lock Group och Swegon. All fyra bolagen imponerar med att höja omsättningen år efter år och därmed högre vinst. Tre av dem visar också stigande rörelsemarginal.

Utöver detta finns ytterligare fyra helägda småbolag men är så små att de inte behöver nämnas här.

 

På insiderlistan ser vi bara köp, och det är huvudägaren med familj som även där dominerar rapporteringen.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.14.16

Om en investering i Latour ska bli aktuell så måste man tro på fortsatt succé för ASSA Abloy som står för 1/3-del av Latours Substansvärde. Securitas är näst största posten med 1/10-del av Latours substansvärde.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.50.19

Kombinerat fastighets och investmentbolag med ett fastighetsvärde på cirka 17 miljarder kronor och en börsportfölj med marknadsnoterade aktier för 48 miljarder kronor.

24 700 Ägare av aktien

Aktieportföljen står nästan för 3/4-delar av Lundbergs substansvärde.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 01.44.38

Att notera är att Lundbergs har över 50% av rösterna i både Hufvudstaden och Holmen.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.10.45

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.11.27

Stora innehav finns också i Industrivärden.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.11.44

Posterna i Holmen och Indutrade är väl värt att nämna.

Indutrades aktiepost värd 5 miljarder räcker för att vara klart största ägare i detta bolag. Det motsvarar 26% av hela Indutrade.

På ägarsidan av Lundbergs finner vi inte helt oväntat Fredrik Lundberg inkl bolag och maka. Med 90% av rösterna och 55% av kapitalet så kan man nog säga att han sitter säker på bolaget.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 02.27.35

På insiderlistan hittar vi inget konstigt.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.15.43

Vill man investera i Lundbergsföretagen måste man tro på fortsatt bra fastighetsmarknad. Lundbergs äger 152 fastigheter belägna i Arvika, Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Katrineholm, Linköping, Norrköping, Stockholm, Södertälje och Örebro.

Lägg därtill det stora innehavet av aktier i Hufvudstaden och du har över hälften av Lundbergs exponerad mot fastighetsmarknaden.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.50.59

Ett relativt ungt investmentbolag. Bildades 1999 och börsnoterades år 2006

Melker består i princip av sex olika tunga innehav där rösterna nästan är 50% i både Hexagon och Hexpol. Även i Aarhus Karlshamn är Hexagon röststark med 33% av rösterna.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 02.06.56

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.15.01

På ägarlistan dominerar naturligt nog Melker Schörling med familj. Men intressanta namn som H&M Stefan Persson och f.d Ericsson VD.n Carl-Henrik Svanberg figurerar även högt upp på listan.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 02.15.06

Under det senaste året har vi inte mycket insiderrapportering. Bara två sälj rapporterade av självaste VD Ulrik Svensson

Längre ned i bloggen finns den troligtvis logiska förklaringen till detta.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.16.18

Köper man Melker Schörling så är det yttest viktigt att Hexagon utvecklar sig väl i framtiden. Hexagon står nämligen för över 50% av substansvärdet av Melker Schörling.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.51.28

Det finns 64 600 registrerade aktieägare i Ratos

Här har vi det mest svårvärderade investmentbolaget av de tolv som jag tar upp i detta blogginlägg.

Ratos innehav är 19 bolag i norden som inte är börsnoterade. Tillsammans omsatte de 32 miljarder kronor 2015 och med 16 000 anställda.

Säg vilken bransch de inte är i.

Bolag i portföljen:

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 11.06.48

Känns verkligen inte som att ledningen bakom investeringarna i Ratos varit några genier. Av de nitton bolagen som finns i portföljen är endast fem helägda av Ratos till 100%.

Tre av dem ligger back sett till det investerade värdet mot dagens bokförda värde.

Ett av dem Euromaint, ett underhållsföretag i spårtrafikbranschen inköpt 2007 har ett bokfört värde på 185 miljoner men införskaffades för 965 miljoner.

De andra två KVD och Mobile Climate Control tycker jag att de ska göra likadant med som de gjorde med Inwido, dvs sätt dem på börsen.

Bägge bolagen har utvecklats väl och prislappen kan bli bra och Ratos frigör pengar till nya intressanta förvärv.

Kvar har vi fjorton olika bolag som oftast ägs av Ratos till 60-90%.

Det känns lite rörigt när man gått igenom dem alla. Vissa finns det bra värdeökning på, vissa har gått back med påföljd att det bokförda värdet är lägre än inköpskostnaden.

Känns som att nye vd.n Magnus Agervald f.d vd på Byggmax har mycket att sätta tänderna i. Dock kan vi inte räkna med mycket förändringar i Ratos förrän 2017 då han tillträder sin post.

I portföljen finns många bolag som inte presterar.

Ratos kan bli väldigt intressant i en framtid, men mycket måste bevisas först.

Ägerbilden ser ut enligt följande:

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 11.13.36

Vi hittar mest köp på insiderlistan.

Avgående VD Susanna Campbell köpte så sent som 18 februari 6.000 aktier.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.17.01

En investering i Ratos innebär innehav av fn 19 onoterade innehav i alla dess tänkbara branscher. Positiv med ny VD som kan röra om i grytan nästa år.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.52.43

Ett investmentbolag med 9 900 olika aktieägare som bildades på 1990-talet som till huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag.

Vi tar en titt på Svolders aktieinnehav

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 18.07.08

Man får en känsla av att det mycket väl kunde vara en vanlig privatpersons aktieportfölj. Bra blandning av intressanta småbolag.

Gick tillbaka och tittade hur stor rörelse det var på allokeringarna i portföljen. Maj 2016 såldes alla Proact IT. I februari inköptes 25.000 aktier i XANO. I december köptes 220.000 aktier i Verisec och 548.000 aktier i Boule Diagnostics.

Vilka ligger bakom placeringarna? Vi hittar VD.n Ulf Hedlund med gedigen bakgrund som analys och förvaltningsansvarig på Alfred Berg som arbetat på finansmarknaden sedan 1983.

Analysansvarig/förvaltare Magnus Molin även han från Alfred Berg med erfarenhet från aktiemarknaden sedan börskraschåret 1987, och nationalekonomen Kristian Åkesson som arbetat på finansmarknaden sedan 2005.

I styrelsen hittar vi bla en Qviberg, Johan Qviberg.

Svolder redovisar substansvärdet varje vecka på sin hemsida. Aktiekursen brukar pendla ganska nära det värdet.

Ser vi till vad Svolder presterat de senaste tre åren så är utvecklingen fantastisk.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 18.45.45

Börsens OMXS30 index har i princip legat stilla medan Svolder lyckats att fördubbla aktiekursen.

Vi kan konstatera att Mats Qviberg ständigt ligger på köpsidan. VD.n Ulf Hedlund har också passat på att öka i bolaget nu i juni 2016.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.17.53

Köper man Svolder så köper man kompetens och erfarenhet. Bred bra aktieportfölj som ständigt ses över. Det finns egentligen ingen aktie som dominerar i aktieportföljen.

 

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.54.58

Traction startades 1974 av Bengt Stillström som även i dag med familj är dominerande ägare i bolaget.

Traction är ett investmentbolag med ägarintressen i noterade och onoterade bolag. Grunden för verksamheten bygger på en egen metodik för utveckling och förädling där Traction är ägare.

Bland de aktivt noterade bolagen finns BE Group, Drillcon, Duroc, Hifab Group, Nilörngruppen, Nordic Camping & Resort, OEM International, Softronic och det noterade på Londonbörsen Waterman.

Bland de aktiva onoterade bolagen finner man Ankarsrum, Brittiska Banking Automation LTD, Eitech Holding,  Recco Holding och Sigicom.

Lägg därtill lite finansiella placeringar utöver det.

Det är svårt att få fram fördelningen på hur de viktat dessa innehav så vi får gå lite på den historiska utvecklingen för Traction.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 22.20.32

Vi ser att Traction historiskt handlas med substansrabatt om 20-30% och man kan fråga sig varför? I år verkar marknaden ha insett detta och substansrabatten i skrivande stund är endast 8%.

Tractions aktiekurs har stigit med runt 50% under åren 2006 till 2015 samtidigt som börsens OMXS30 stigit med 45%. Räknar vi med utdelningarna under perioden så har Traction stigit med hela 78%.

På ägarfronten hittar vi grundaren av Traction med familj / släkt som har full kontroll över bolaget i och med att de har över 50%

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 22.17.31

Insiderlistan är full av tekniska transaktioner, antagligen skattetekniska.

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 16.20.21

Lite svårt att komma in det här investmentbolaget på livet, men presterat har de i alla fall.

 

 

Skärmavbild 2016-08-02 kl. 15.56.04

Består av moderföretaget Investment AB Öresund, ett rent investmentbolag som bedriver förvaltningsverksamhet och det helägda vilande dotterföretaget Eigenrac Holding AB.

Aktieportföljen domineras av framförallt Bilia.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 23.10.12

Trion Bilia, Fabege och Oriflame står för ganska exakt hälften av Öresunds aktieportfölj.

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.19.27

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.18.28

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 19.18.58

Spännande bolag som presterar. Senaste affärerna var i januari, mars och maj 2016 då Öresund ökade på Scandi Standard innehavet.

Man kan fråga sig varför kursen på Öresund dragit iväg så mycket eftersom substansvärdet låg på 107 kronor per 30 juni 2016. Vi tar en titt hur det sett ut historiskt.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 23.30.29

Bolaget har 18 700 aktieägare där styrelseordförande Mats Qviberg inklusive maka har en femtedel av aktierna.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 23.13.36

Vi hittar bara köp i insiderlistan. VD Gustav Lindner ökade på en hel del i november förra året.

Skärmavbild 2016-08-05 kl. 23.18.39

En investering i Öresund innebär en stor exponering mot framförallt Bilia, men även Fabege, Oriflame där innehavet tillsammans står för över 50% som tidigare nämnts.

 

Egentligen skulle Indutrade vara med i denna investmentbolagspresentation.

Strukturen liknar till viss del Ratos. men vad jag förstår så klassas inte Indutrade som ett investmentbolag.

Indutrade är annars ett bolag jag gillar. Finns i såväl min kortsiktiga som långsiktiga portfölj.

 

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 16.56.06

Det finns fler investmentbolag på stockholmsbörsen. men jag nöjer mig att ta upp dessa tolv som alternativ till att lägga i sin aktieportfölj.

 

Till storlek (börsvärde) så kan man dela in dessa 12 investmentbolag i tre grupper

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 20.09.46

Ska vi ta och ställa dem lite mot varandra

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 20.10.06

Något som jag verkligen tycker man ska tänka på vid val av investmentbolag är, låt inte direktavkastningen avgöra valet. Titta på värderingen av investmentbolaget (substansrabatten) och framtidsutsikterna/värderingarna på innehaven i stället.

Jag tar fram chartet som jag presenterade tidigt i detta blogginlägg igen.

Utfallet av 100.000 kronor satsade januari 2011

Skärmavbild 2016-08-06 kl. 01.41.03

Ratos som har haft högst direktavkastning under ovan nämnda period har halverat sig inkl utdelningar.

Melker Schörling som har haft sämst direktavkastning under samma period har varit bästa placeringen i kronor inklusive utdelningar. 100.000 Kronor har där blivit långt över 300.000 kronor.

Har ett Investmentbolag dålig direktavkastning så stiger substansvärdet i regel och bolaget belönas kursmässigt i stället.

Största investmentbolagsrabatterna hittar man för närvarande i Creades, Industrivärden och Investor. (Med viss försiktighet eftersom att innehaven kan ha ändrats något i kurs sedan senaste uppdatering av substansvärden)

Något att tänka på vid val av Investmentbolag. Innehaven i en del investmentbolag ligger i ständig förändring medan andra investmentbolag äger innehav i årtionden.

Vem ligger bakom placeringarna? Är de namnkunniga? Framgång föder framgång. Vissa placerare är helt enkelt bäst, eller rättare sagt bättre än de flesta.

 

Skärmavbild 2016-08-08 kl. 20.28.49

Slutligen, vi måste ta ett beslut.

Vilka Investmentbolag bör man äga?

I mina ögon sett finns det inte någon svart svan bland de tolv investmentbolagen som jag tagit upp i detta blogginlägg.

Alla Investmentbolagen är ok i mina ögon. Men det finns vissa jag gillar mer än andra och det finns andra som jag avstår ett tag ifrån.

Vi tar en snabb slutlig genomgång till.

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.29.20

Bure finns i min kortsiktiga portfölj sedan länge. En investering här innebär exponering mot Mycronic till 36%. Ett bolag som ökat omsättningen kraftigt senaste åren och till fantastiska vinstmarginaler fn 26%. Bolaget värderas till PE 20.

Exponeringen mot Vitrolife är 27%. Lika fantastisk utveckling kursmässigt som Mycronic. Men värderingen är ansträngd PE 55.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.30.06

Det var ett tag sedan Creades fanns i mina portföljer kortsiktigt som långsiktigt.

Creades ligger viktat 34% mot Avanza. Omsättningen liksom vinst ökar stadigt. Vinstmarginalerna är fantastiska strax över 40%. PE talet liggen fn på 22. En fråga jag ställer mig här, kommer konkurrensen bli hårdare med prispress av courtage i framtiden?

Lindab ligger viktat till 18%. Omsättningen står och stampar liksom vinstmarginalerna. Ändå så ligger PE talet på 19. Det måste hända något i Lindab om bolaget ska få skjuts uppåt.

Kan vara en förklaring till Investmentsbolagsrabatten på 14%,

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.31.28

Industrivärden fungerar lite som likviditetsreserv i kortsiktiga portföljen. Ibland har jag lite dåligt med idéer till placeringar. Ligger trenden rätt så får pengarna vila där ett tag tills jag hittar något intressant,

I den långsiktiga portföljen finns Industrivärden som innehav.

Industrivärdens portfölj består av Handelsbanksaktier till 25%. I mina ögon sett den bäst skötta banken av de fyra storbankerna i Sverige. Omsättning som ständigt stiger och vinstmarginaler som är fastklistrade runt 35-40% senaste tio åren och PE tal runt 12.

SCA till 22%. Välskött bolag som trots allt inte ökar någon omsättning nämnvärt. Vinstmarginalerna ligger och pendlar mellan 4-6%. PE talet är förvånande högt 33.

SCA är ingen aktie jag vill ha i den långsiktiga aktieportföljen. Det finns så många andra aktier som är så mkt bättre.

Sandvik finns till 15%. Ett bolag som inte imponerar. Omsättningen ökar marginellt och marginalerna är låga. Ändå så värderas sandvik till PE 37

Volvo finns även de till 15%. Precis som Sandvik, imponerar inte. Men PE talet är lägre 16.

Varför finns då Industrivärden i min långsiktiga portfölj? Egentligen borde den inte göra det. Men tryggheten i aktien finns där och investmentbolagsrabatten är nästan 17%.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.31.44

Investor fungerar lite som Industrivärden i min kortsiktiga portfölj. I den långsiktiga portföljen finns den självklart.

De största innehaven i Investor känns lite mer spetsade än i Industrivärden.

Tyngsta innehavet Atlas Copco 16% handlas på PE 27. Atlas Copco har stigande omsättning till bibehållen vinstmarginal. Atlas Copco finns i min långsiktiga portfölj.

Innehavet i ABB till 14% ifrågasätter jag lite. När ska det bli fart på ABB? Omsättningen stiger som den ska, men vinstmarginalerna krymper ständigt. Bolaget handlas på PE 27.

SEB finns till 12%. Omsättningen ligger still och vinstmarginalerna pendlar mellan 20-40% och PE 16 högre än Handelsbanken.

Fjärde innehavet AstraZeneca 9%. När blir AZN uppköpt? PE talet ligger strax under 40. Omsättningen står och stampar och vinstmarginalerna är väldigt ojämna. Men som sagt, alltid intressant bolag för uppköp av något stort läkemedelsbolag därute.

Varför finns då Investor i min långa portfölj? Svar, bra basbolag och så investmentbolagsrabatten förstås, lika stor som i Industrivärden 17%.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.32.17

Det var länge sedan Kinnevik fanns i någon av mina portföljer. Efter haussen av Zalando och Rocket hösten 2013 åkte den ut.

Zalando var väldigt högt värderat inför IPO i Tyskland då Kinnevik ägde 36% av Zalando. Värdet var då mer än dubbelt så högt som idag. Som vanligt gäller det att sälja på andras förväntningar och ta in utan andras förväntningar.

Idag är Zalando i kronor nästan lika stor post som andra stora innehavet Millicom som står för 38% av Kinneviks substansvärde.

Millicoms omsättning stiger stadigt, men… Tyvärr presenterar Millicom inga vinstmarginaler alls tyvärr. Kanske kommer vinsten tillbaka?

Titta på chartet ovan, ingen rusning till Kinnevik precis. jag rusar inte heller till köpknappen. Caset känns fn för osäkert helt enkelt. Trots allt så finns en investmentbolagsrabatt på cirka 10%

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.32.48

Latour fanns ett tag i min kortsiktiga portfölj. I den långa finns den inte. Jag har valt att äga ASSA Abloy och Securitas genom direktägande.

Latour är egentligen ASSA Abloy, ASSA Abloy… Ungefär till 1/3-del av substansvärdet av Latour.

ASSA Abloy med spännande produkter för säkerhet och låslösningar, ligger i tiden. Ständigt stigande omsättning med en vinstmarginal som klistrat sig fast på 10%. PE-tal på 26.

Securitas, Sweco och Fagerhult är tre ytterligare stora innehav med spännande framtid framför sig. Lägg därtill att 20% av substansvärdet för Latour innehåller bra spännande onoterade innehav.

Jag har absolut inget emot att ha Latour i den långsiktiga portföljen, men har det inte.

Latour handlas idag 8% högre än substansvärdet.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.33.10

Lundbergs finns varken i den kortsiktiga eller den långsiktiga aktieportföljen. Aktien platsar i den långsiktiga men har valt att äga fastighetsaktier direkt i stället.

Ska man ta in Lundbergs i sin aktieportfölj så måste man tro på fortsatt positiv utveckling för fastighetsmarknaden. Lundbergs är 50% exponerad mot den genom ett eget fastighetsbestånd och en stor post aktier Hufvudstaden.

Hufvudstaden står för cirka 25% av Lundbergs substansvärde. Vinsten och det egna kapitalet ökar för varje år i Hufvudstaden. En aktie som för övrigt finns i min långa portfölj.

Holmen och Industrivärden finns i stora poster. Industrivärden har vi tagit upp tidigare och Holmen imponerar inte alls.

Det finns även betydande poster i Indutrade. Indutrades omsättning stiger hela tiden men med vinstmarginaler som cementerat sig fast på 6-7%. PE talet ligger på 24.

Lundbergs har även cirka 11% av substansvärdet i Handelsbanksaktier. Läs Industrivärdens SHB kommentar ovan.

Lundbergs handlas cirka 8% över substansvärdet fn.

Jag väljer hellre fastighetsaktier genom direktägande. Men för den som vill ha 50% fastigheter i ett investmentbolag, välj Lundbergs.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.34.08

Jag tar mer än gärna rygg på Melker. Men inte i investmentbolaget Melker Schörling.

Melker Schörlings innehav går att kopiera till 99,8% genom direktägande av aktier. Idag betalar man nästan 10% övervärde för att köpa in sig i Melker Schörling.

29 juli så var substansvärdet 504 kronor per aktie men aktiekursen stod i 550 kronor.

Jag var med fram till våren 2015 i denna aktie och sedan dess har den inte funnits i någon av mina depåer.

Melker Schörlings innehav finns däremot i mina depåer från och till.

54% av Melkers substansvärde finns i Hexagon. En aktie som jag har i både den kortsiktiga som långsiktiga portföljen.

Omsättningen stiger kontinuerligt i Hexagon och till stigande vinstmarginaler till PE 23.

Fettbolaget Aarhus Karlshamn finns till vikt 15% Underbart bolag som årligen höjer omsättning och till bättre vinstmarginaler. PE 27 och en uppköpskandidat. Just nu finns inte AAK i min långsiktiga portfölj, den borde göra det.

ASSA Abloy finns till vikt 14% (Se kommentarer ovan Latour)

Hexpol med vikt 12%. En kursraket som senaste året somnat in. Omsättningsökningen har bromsat in på senare tid. Vinstmarginalerna har på senare år parkerat sig runt 12%. PE-tal 20. Hexpol var en flitig aktie i mina portföljer fram till våren 2015. Jag vill se nya framgångar av Hexpol innan jag går tillbaka i aktien.

Som sagt, köp inte Melker Schörling, köp innehaven direkt i stället.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.34.37

Ratos har inte belastat några aktieportföljer. Det är inte heller aktuellt att ta in aktien.

Januari 2017 tillträder Magnus Agervald (tidigare VD på Byggmax) som ny VD efter Susanna Cambell.

Ratos känns spretigt. Ovan i presentationen har jag skrivit lite mer utförligt om Ratos 19 olika onoterade innehav.

Jag vill se att Ratos är på rätt väg genom omstruktureringar. Vill även se att trenden på Ratos chart vänder upp.

Värt att bevaka vad nye VD.n hittar på för drag.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.36.19

Svolder har funnits i min kortsiktiga portfölj. Men ska nu in i min långsiktiga portfölj.

Litar på de erfarna förvaltarna här, trevlig mix på aktieportföljen utan att egentligen ligga tung i någon aktie. Lite som jag arbetar med mina portföljer.

Det som gör det ännu intressantare är att det inte är många som upptäckt aktien. Svolder är nämligen en av den minst ägda aktien på Avanza av dessa tolv jag tagit upp i detta blogginlägg. Över 20.000 äger Ratos på Avanza, strax över 2.000 äger Svolder på Avanza. En som upptäckt aktien är Mats Qviberg som ständigt figurerar på insiderlistan med sina köp av Svolder.

Just nu ligger börskursen 4% under substansvärdet.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.37.09

Traction finns varken i den kortsiktiga som långsiktiga portföljen. Men har inget emot att ta in den i den långsiktiga. Problemet är bara att den är lite olikvid, det omsätts tyvärr inte så stora mängder Tractionaktier.

En bra mix med intressanta aktier noterade och onoterade. Investmentbolagsrabatten var tidigare stor men har minskat drastiskt i år till 8%.

 

Skärmavbild 2016-08-07 kl. 03.39.19

Har funnits lite till och från i den kortsiktiga portföljen och ligger även i den långsiktiga portföljen.

Men funderar på att sälja Öresund. Substansvärdet låg på 107 kronor 30/6 2016. Aktiekursen ligger idag på 135 kronor. Innehaven har inte berättigat denna kurs under juli månad.

Äger gärna Öresund, men inte till överpris.

Största innehavet är Bilia som utgör 22% av substansvärdet. Bilia ökar omsättningen ständigt men ligger på vinstmarginaler runt 2-3%. PE talet är dock inte så högt 16.

Fabege ligger i den långsiktiga aktieportföljen och här exponeras man till 16%. Ett bra välskött bolag som nästan årligen ökar vinsten

Turnaround Oriflame finns till 13%. Kursen har dubblat sig senaste året, men i rapporterna ser man ingen vändning. Dags upp till bevis Oriflame! PE-talet är strax under 40. Nej, Oriflame känns inget billigt.

 

Skärmavbild 2016-08-10 kl. 14.31.21

Att tänka på i denna genomgång generellt är att förändringar i investmentbolagen sker ständigt.

Att de stora innehaven är viktiga, men att det kan finnas guldkorn i de bolagen som inte är viktade så hårt.

Vilka investmentbolag ska man nu välja att lägga i sin aktieportfölj? Det är en smaksak. Men var inte rädd att byta ut dem om de inte presterar under resans gång.

Tittar vi på de långa trenderna ser det ut som att uppgången för investmentbolag snart tar fart igen.

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 22.43.45

 

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 12.58.46

Har du fått lite huvudbry nu? Kanske… Framgång är ingen slump. Exemplet Ratos/Melker Schörling visar en halvering av kapitalet i Ratos 2011-2016 medan pengar investerade i Melker Schörling gav över 200% i avkastning samma period. Bägge är Investmentbolag.

Var inte rädd att byta ut en aktie om den inte presterar till någon annan som verkligen presterar. Tänk utanför boxen!!!

 

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 20.54.21

Nu lugnar jag ner mig lite på bloggarfronten.

Endagsutbildningen Kavastus Trender 2.0 får nu fullt fokus. Utbildningsdagar (lördagar) Stockholm, Göteborg och Malmö i oktober-november.

En grundlig genomgång hur jag arbetar på aktiemarknaden, hur jag hittar vinnare  och ständigt navigerar med väldigt god avkastning till låg risk över index år efter år på börsen.

Det är inte så svårt, det kommer kursdeltagarna att inse.

Efter detta blogginlägg startar jag nu med materialet till kursen. Jag har två månader på mig innan första eventet går av stapeln.

Skärmavbild 2016-08-09 kl. 12.40.24

Mer om kommande event finns om du klickar på denna länk Kavastus Trender 2.0 (en två minuters videoteaser)

 

Trevlig fortsatt sommar

Kavastu i Kavastu

28 thoughts on “INVESTMENTBOLAG – BLOGG

 1. Stort tack för fantastisk bra presentation av fakta och egna tankar kring dessa bolag.Som aktieintresserad men lite för okunnig försöker jag hitta min långsiktiga strategi.Inte så lätt i allt brus
  om köp och sälj rekar direkt .Svolder ser intressant ut med de bolagen tycker jag.

 2. Tack för denna matnyttiga genomgång!

  Jag har också noterat Mats Qviberg många köp i Svolder. Har du några tankar kring varför han fortsätter tanka aktier? Jag har läst några olika förklaringar, allt från att han vill slakta bolaget (Svolder) för att komma åt substansrabatten (då det finns någon ägargräns då man kan begära detta?) till att han vill slå ihop de båda bolagen. Men vad tror du?

 3. Hittade din blogg via FB-gruppen: Tjejer som gillar aktier.
  Väldigt intressant läsning. Du är dessutom verkligen jättebra på att formulera på ett förståeligt och bra sätt, presenterat snyggt dessutom.
  Mycket informativt och lärorikt om investmentbolag. Ska nu läsa mer på din blogg.

 4. Hej Arne!!!

  Tack för ett mycket intressant inlägg! Är väldigt tacksam över att du så frikostigt delar med dig av tankar och kunskap! Roligt att kunna bygga på min aktiekunskap lite!

  Hälsn Anders

 5. Tack Arne för att du delar med dig av dina kunskaper och för det arbete du lagt ner för presentationerna investmentbolagen. Nu förstår jag hur du lyckas med dina placeringar och jag blir ännu mer imponerad av att se det på pränt.

  //Tobbe

 6. Gedigen och bra sammanställning! Investmentbolag är en utmärkt bas i en aktieportfölj, köp gärna när substansrabatten är omkring 30%.

 7. Vilket sammanträffande & en väldigt intressant artikel. Skapade för ett par månader sen ett ISK som jag ska ha en investmentbolagsportfölj i & köpte små bevakningsposter i 7 bolag. Ska bli intressant att se hur den presterar mot index framöver. Är just nu +10,45% & OMX30 -3.00%. Största dilemmat är nu när man ska våga sig in efter senaste årets börsnedgång.

  1. Startade förresten portföljen med just inspiration av Arne samt investmentbolags sajten ibindex.se.

 8. Väl genomtänkt genomgång. Själv har jag satsat först på Industrivärden och Investor, och i ett senare skede i Latour, Lundbergs, och Svolder. Därtill småposter i Öresund/Creades samt Ratos. Traction verkar intressant, i övrigt kan det vara lika bra att diversifiera själv.

 9. Tack för att du delar med dig av dina analyser. Extremt bra genomgång av investmentbolagen!

 10. Hej Arne! Kul och lärorik läsning! Hittade din blogg idag genom ett tips från en kompis! Nu känner jag mig supertaggad för nya tag på börsen! Har redan flera idéer på hur jag skall göra min portfölj mer långsiktig och stabil.

  Började min aktiekarriär för ett par år sedan med All In i Northland Resources och brände där ett för mig stort kapital som jag förvärvat genom en lyckad bostadsaffär. Jag lovade mig själv att bli defensivare på börsen och passa mig för så kallat “group think” (ett psykologiskt fenomen som kan inträffa i en grupp då medlemmarna i gruppen värdesätter konformitet och viljan att uppnå enighet högre än ett kritiskt förhållningssätt mot sina egna idéer).

  Jag bestämde mig för att börja om från början och utveckla en strategi för hur jag skulle agera på börsen framöver för att inte åka på samma nit igen. Jag hämtade mycket inspiration från Lundaluppen och hans investerarstrategi (som för övrigt påminner mycket om hur du verkar agera på börsen). Min portfölj har idag en uppsida på 47% sedan hösten 2014. Mot index -3% är jag väldigt nöjd med resultatet. De senaste månaderna har jag dock märkt att jag frångått min strategi mer och mer. Jag har chansat mer, tagit större risker och gett mig in i väldigt turbulenta aktier som det snackas väldigt mycket om. Jag har känt mig vilsen och har inte mått särskilt bra i vardagen på grund av detta. Nu har det iofs gått ganska bra ändå, men vad spelar det för roll när man sover dåligt om man säger så.

  Har läst igenom flera blogginlägg som du skrivit och jag kan inte mer än tacka och bocka. Du har med dina inlägg hjälpt mig att samla tankarna igen! Jag har fått ett tydligare perspektiv och en ny plan för framtiden! Tack för att du delar med dig!

 11. Tack för en grym genomgång! I min långsiktiga portfölj (köp-och-sälj-“aldrig”) har jag till exempel Investor. Har funderat länge på Melker, Latour och till viss del Creades och Öresund. Dock har jag valt att, rätt eller fel dissa dem, då jag ser dessa bolag som styrda av “solostjärnor” som börjar komma upp i åren. Även Lundbergs kan eventuellt räknas in där. Investor, Kinnevik etc. har klarat flera generationsväxlingar och har ett större team som inte står och faller med en huvudägare. Tidshorisonten är helt avgörande här.

  Svolder som jag inte har (än) ser jag som en ren noterad aktivt förvaltad Sverigefond utan fondens nackdelar (måste alltid vara inne i marknaden, andelsägarna tar ut pengar vid fel tillfälle etc.). man driver inga bolag och har inga maktambitioner. Till denna kategori räknar jag även Havsfrun (som jag har för kassaflödet, utvecklingen är “sådär”) som då är en noterad multistrategifond (dvs “hedge fond-i-fond”). Och NAXS som är en väg in till Private Equitifonder vi vanliga normalt inte kommer åt.

 12. läste djupanalysen om investmentföretag. Mycket genomarbetad och imponerande analytiska synpunkter/kunskaper.
  Jag fastnade för Bure och Svolder, och de har presterat bra de tre veckor jag varit inne.
  Jämför med Investor, får se hur det utfaller på sikt. Jag tror att Wallenberg kommer till korta.

  1. Tack! Finns många bra Investmentbolag där ute. jag gillar Investmentbolag. Förhoppningsvis kommer en lika utförlig blogg om Fastighetsbolagen framöver. MVH Kavastu

 13. Tack för detta inlägget! Verkligen genomarbetat och informativt, även fast det har gått ett tag sedan du skrev =)

  1. Hej Sven och tack! Kan glädja dig med att det kommer en uppföljning Investmentbolag 2.0 i slutet av aug/första halvan av september 2017. MVH Arne Kavastu

 14. mycket bra skrivet nu har man nåt att fundera på.
  ser fram emot uppdatering av denna blogg, mycket genomarbetat. och informativt.
  mvh clas hermansson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *