INVESTMENTBOLAG 2.0 – BLOGG

Äntligen så är det dags. Årets stora genomgång av de stora investment/investeringsbolagen i Sverige. Årets upplaga är mer än dubbelt så “tjock” med fakta och analysmaterial mot fjolårets premiärutgåva.

Redan i onsdags 30 augusti kom en sex sidor lång populärversion ut i tidningen Affärsvärlden.

 

Här kommer nu en mastigt utökad version med egna slutkommentarer för samtliga investment/investeringsbolag.

Innan vi drar igång blogginlägget vill jag meddela att den skarpa anmälan till utbildningen Kavastus Trender 3.0 nu gått igång.

Första upplagan hösten 2015 låg vi i beartrend KT 1.0

Andra upplagan hösten 2016 hade börsen slagit om och lagt sig i bulltrend KT 2.0

Inför årets och den tredje upplagan KT 3.0 så har marknaden fått sig en avkylning. Den är väntad och välkommen enligt mig.

Många säger, nu är toppen nådd, nu ska det ner. Jag säger, börsen kommer att nå nya toppnivåer och jag bryr egentligen mig inte särskilt mycket om pågående rekyl.

Länken till utbildningen finns här.

Att år efter år lugnt och metodiskt slå aktieindex till låg risk är inte så svårt. Bara man känner till lite detaljer hur aktiemarknaden fungerar, hur man ska lotsa sig fram till rätt aktier och framförallt, när man ska äga dem.

Under fem lördagar i höst har du chansen att ta del av utbildningen.

Nu till investmentbolagsblogg 2.0

Ser ni vad jag ser?

Nu drygt ett år sedan har gått sedan jag släppte blogginlägget investmentbolag 1.0  För den som vill läsa den finns länken här.

Mycket förändras på ett år, därför är det dags för en uppgradering till investmentbolag till 2.0

Upplägget är följande:

 • Allmänt om investmentbolag
 • Presentation av investmentbolagen
 • Sammanfattning
 • Slutsats om respektive investmentbolag
 • Investera i trion eller femman

 

Vad är ett investmentbolag egentligen?

Ett investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. Därför är det för många ett väldigt bra och relativt säkert sätt att äga och få bra spridning i sin aktieportfölj.

Det finns olika inriktningar på investmentbolag. En del är ute efter att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga substansutveckling. Andra är maktbolag. Vissa investmentbolag har stora inslag av onoterade aktiebolag som t.ex Ratos, andra betydligt färre som Melker Schörling t.ex.

När det gäller Investmentbolag med noterade aktieinnehav och fastighetsbolag ska man passa sig för att värdera dem efter P/E-tal. Orealiserade värdeförändringar på innehav räknas som tagna vinster/förluster.

Däremot är det skillnad att göra det på Investmentbolag och industrigrupper med onoterade aktier. Genom att gå igenom samtliga enskilda innehav i bolaget kan man själv räkna ut ett P/E-tal.

Ta det egna kapitalet och dela med antalet emitterade aktier så får man fram ett substansvärde per aktie. Vissa aktier handlas under (substansrabatt) och vissa över (Substanspremie).

Förväntningar och tidigare uppvisad skicklighet bland förvaltare i respektive investmentbolag  är de vanligaste orsakerna till om aktien handlas över eller under substansen. Rabatten eller premien kan variera över tid, se exempel på Melker Schörling nedan.

I detta blogginlägg ska vi koncentrera oss på följande investmentbolag, här i storleksordning till börsvärde.

De jag tar upp i denna investmentbolagsblogg är de samma som jag tog upp i investmentbolagsbloggen för ett år sedan.

Finns mängder med investment/investeringsbolag, industrigrupper och konglomerat på stockholmsbörsen.

Eventuellt om tiden finns och räcker till så kan det komma ett blogginlägg special om övriga investmentbolag som: Abelco Invest, Cleantech Invest, Eastnine, Havsfrun Invest, Lifco, MedCap, Midway, NAXS Nordic, Sdiptech, Spiltan, Strax, Transferator, Volati, Vostok Emerging, Vostok New Ventures, Yield Life Science.

 

Men nu koncentrerar vi oss på de tolv, kanske mest populära investment/investeringsbolagen och tar dem i bokstavsordning, tittar samtidigt också på förändringar som skett senaste året.

 

Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993.

Inga stora omallokeringar i Bures aktieportfölj har skett det senaste året.

Bureaktien är spridd till 22 000 Aktieägare där de tio största ägarna har 56% av aktierna.

Insidertransaktionerna i år har uteslutande varit förvärv.

 

Bures innehav uppdelat i noterade och onoterade aktier

Bure Financial Services investerar i finansiella verksamheter och tillgångar. Bolaget äger 10,7% av aktierna i Catella samt 20,1% av aktierna i Fondbolaget Fondita och 33% i Idevall & Partners Holding.

Bure Growth investerar i utvecklingsbolag. Bolaget äger 20,3% i Biolamina, 28,1% i Life Genomics och nu även 19,8% i Yobico.

Investment AB Bure äger och bedriver uthyrning av lok.

Mercuri International är Europas ledande konsult- och utbildningsföretag inom försäljning och ledarskap med verksamhet i alla världsdelar.

Förändringar under 2017 är att Bure förvärvat 19,75% av aktierna i säkerhetsföretaget Yubico för en okänd köpeskilling. Innehavet i Yubico redovisas i Bure Growth.

Bures ägarandel i Xvivo Perfusion AB har minskats från 20,7% till 18,8% genom en riktad nyemission till institutionella investerare.

Ytterligare 500 000 aktier har förvärvats i Cavotec SA under maj månad. Nya ägarandelen motsvarar 20,1%

Bure har via dotterbolaget Bure Financial Services AB avyttrat samtliga aktier i Catella AB

 

Två dominerande innehav står för två tredjedelar av Bures substansvärde

 

 

 

 

Creades, ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag.

Investment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59% av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare.

Creades har 8 000 Aktieägare och är noterad vid Nasdaq Stockholm Mid Cap

En titt på årets insidertransaktioner

Nytillträdde VD.n John Hedberg har kontinuerligt under året köpt aktier i Creades, men väldigt blygsamma mängder.

Styrelseordförande Sven Hagströmer har genom Biovestor AB i maj månad avyttrat cirka 32 000 aktier i Creades. Men har i juli i stället passat på att öka med 20 661 aktier i Avanza.

Smart av Sven. Creades handlades en väldigt kort stund långt över substansvärdet.

Då passade han på att sälja på kurser mellan 304 upp till 329 SEK.

Han växlade sedan över ett par månader senare till att köpa Avanza på 350 SEK.

Av Creades substansvärde är cirka en tredjedel Avanzaaktier.

 

I Creades aktieportfölj finner vi följande:

Nytt i portföljen i år är:

Ägarandelen i samtliga bolag.

Substansvärde och innehav per 31 juli 2017

I bilden ovan tillkommer Kaching och Apotea som förvärvats efter 31 mars 2017 (se nedan)

Förändringar i aktieportföljen senaste året

April 2017 köpte Creades 4,9% av aktierna i Apotea Holding som i sin tur äger 96,5% av aktierna i nätapoteket Apotea. Köpeskillingen var 120 miljoner kronor.

Mars 2017 Hela aktieposten i Transcom såldes i enighet med uppköpserbjudandet från Altor. Sammanlagd likvid 247 miljoner kronor.

Februari 2017 Investerar Creades 30% av bolaget Katching för 15+15 miljoner kronor.

December 2016 Köpte Creades ytterligare 3.167.088 aktier i NOTE AB till kursen 14,50. Total köpeskilling 46 miljoner kronor.

November 2016 Förvärvades 17 619 300 aktier i Kitron ASA som motsvarar 10% av kapitalet och röster. Köpeskillingen var 5,45 NOK per aktie.

Den förste november 2016 tillträdde Creades nye VD Jon Hedberg efter Per Frankling

För en investering i Creades så är det viktigt att Avanza och Lindab utvecklar sig väl. Dessa två står för hälften av substansvärdet i Creades.

 

 

 

Industrivärden är en långsiktig kapitalförvaltare och aktiv ägare i nordiska börsbolag.

Industrivärden bildades av Handelsbanken 1944. Syftet var att samla och dela ut de aktieinnehav som banken erhöll efter 1930-talskraschen till bankens aktieägare.

För den uppmärksamme så noteras en a-aktie och en c-aktie på stockholmsbörsen. C-aktien ger bara 1/10-dels röst medan en a-aktie ger en hel röst. Detta har fått till följd att en a-aktie är fem procent dyrare än c-aktien.

Industrivärden har 75 000 aktieägare och är noterad vid Nasdaq Stockholm Large Cap.

Utlandsägande av Industrivärdens aktier är 18%.

Notera Industrivärdens ägarandel ovan kolumnerna längst till höger.

Industrivärdens affärsidé är att bedriva långsiktigt värdeskapande kapitalförvaltning genom aktivt ägande. Målet är att öka substansvärdet i syfte att generera avkastning till Industrivärdens aktieägare.

När det gäller allokeringar i aktieportföljen så sker det inte särskilt ofta.

Enda händelsen i aktieportföljen senaste året är delningen av SCA till ett skogsbolag och ett hygienföretag.

Handelsbanken, Volvo, Sandvik och Essity står för tre fjärdedelar av Industrivärdens portfölj, därför är det viktigt att som aktieägare hålla ett öga på dem.

 

 

 

 

 

 

Investor grundades av familjen Wallenberg genom en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank 1916.

Investor har ett långsiktigt investeringsperspektiv och äger betydande poster i högkvalitativa företag.

Till historien värt att veta så övertog Investor en rad bolag efter Ivar Krugers krasch 1932, Ericsson, SKF och Svenska Tändsticks AB för att nämna några.

Huvudkontoret vid Blasieholmstorg i Stockholm.

Investor är i särklass största investmentbolaget i Sverige med 87 medarbetare baserade på sina kontor i Stockholm, New York och Palo Alto.I nvestor har 188 000 Aktieägare, varav det utländska ägandet är 31%.

Årets insideraffärer i Investor domineras mest av personaloptioner som gått till lösen.

Investor består av tre affärsområden

 • Noterade kärninvesteringar
 • EQT
 • Patricia Industries

Kärninvesteringarna ser vi här nedan

Likt Industrivärden så sker allokeringar i Investors kärninvesteringar väldigt sällan. Bland det senaste årets händelser finns inte mycket att rapportera.

Det andra affärsområdet EQT utgör 4% av substansvärdet på Investor och är ett private equityföretag med portföljbolag i Europa, Asien och USA.

Det tredje affärsområdet Patricia Industries står för 15% av Investors substans och är ett helägt dotterbolag med partnerägda och övriga investeringar.

Största posten är Mölnlycke som utgör 6% av hela Investors substansvärde. Mölnlycke ägs till 99% av Investor.

Men vi hittar även företag som Laborie, Aleris, Permobil, BraunAbility, Vectura, Grand Group och 3 Skandinavien.

Ovanstående bolag är till 94-100% ägda av Investor, med undantaget för 3 Skandinavien som endast är 40% ägt av Investor.

Vi pratar här ändå om små aktieposter sett till Investors substansvärde.

Om man investerar i Investoraktien är det framförallt fyra innehav man ska hålla koll på. Dessa fyra innehav står tillsammans för över hälften av värdet av Investors substansvärde.

 

 

På Investors hemsida finns en aktiekalkylator. Ni som vill övertyga andra bekanta, släkt eller barn hur förträffligt det är att äga stabila aktier, låt dem leka med Investors aktiekalkylator.

Den räknar ut värdet av en investering i Investor från olika år bakåt om man återinvesterat avkastningen.

Många köade hösten 2007 för att köpa loss första generationens Iphone. Prislappen låg på runt 5 000 SEK. Om pengarna i stället hade hamnat i Investoraktien så skulle den summan idag vara värd 16 500 SEK. Tiden gör under.

Vissa av oss som läser det här blogginlägget upplevde fotbolls-em 1994, Brolin, Nillson, Ravelli, Dahlin, Andersson, Ljung, Schwarz, Larsson, Ingesson, Thern, Kåmark mfl. Den som i stället köpte Investor aktier för 1 000 SEK i stället för att “spela” bort dem på Oddset, skulle idag ha Investor aktier värda 21 000 SEK.

Sista exemplet. Den som satsade 20 000 SEK i Investor januari 1988 har idag 1 350 000 SEK.

Aktier är fantastiskt, rätt hanterat.

 

 

 

Kinnevik grundades 1936. verksamheten består i att långsiktigt utveckla vinstgivande företag.

Investeringarna finns i huvudsak inom teknikbaserade tjänster riktade mot konsumenter.

Kinnevik har stora ägarandelar i omkring 30 bolag som i sin tur är verksamma i mer än 30 länder.

Kinnevik är det näst mest ägda investmentbolagen bland aktieägare och har i dagsläget 81 000 Aktieägare. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm Large Cap.

Kinneviks huvudägare är verdere S.á.r.l. som ägs gemensamt av Christina Stenbäck och Max Stenbäcks dödsbo. Max Stenbäck avled i mars 2015.

Bara köp på insiderlistan förutom den stora posten som huvudägaren sålde i maj.

Detta är Kinnevik

Ägarandel i respektive bolag.

Sett till Kinneviks substans så kan man snabbt se att Zalando står för en tredjedel av substansvärdet.

I kinnevik händer det alltid saker. Vi koncentrerar oss på de största förändringarna senaste året.

Alldeles nyligen i augusti 2017 Lämnade förre finansministern på eget initiativ Anders Borg sitt styrelseuppdrag i Kinnevik efter en personlig blackout.

I juni 2017 utsågs Georgi Ganev tidigare VD i Dustin till ny VD i Kinnevik.

April 2017 avtalades ett förvärv om 33,9 miljoner aktier i Com Hem.

Under våren 2017 såldes hela posten i Rocket Internet.

Metro Sverige såldes till Custos februari 2017.

December 2016 VD Lorenzo Grabau lämnade Kinnevik med omedelbar verkan.

 

Vi tar en liten närmare titt på Kinneviks huvudinvestering Zalando.

Zalando, ett modeföretag som grundades 2008 med säte i Berlin Tyskland som säljer livsstilsprodukter och modekläder online.

Zalando är marknadsnoterad på Frankfurtbörsen.

Nedan varumärken som saluförs.

Omsättningstillväxten är stark. men man kan ändå konstatera att 2016 bjöd på den lägsta procentuella omsättningstillväxten sett till de senaste fem årens historik.

Sett till EBIT marginal så är däremot år 2016 det bästa året sett fem år tillbaka. (EBIT=earnings before interest and taxes)

Tre företag står för två tredjedelar av substansvärdet i Kinnevik.

Tillsammans står Millicom och Tele2 för lika stor andel som Zalando. Viktigt att hålla koll även på dessa bolag vid en investering i Kinnevik.

 

 

Latour är ett blandat investmentbolag som investerar långsiktigt i sunda företag med egna produkter som möter växande internationell efterfrågan.

Verksamheten bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse samt en portfölj av nio börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Utöver de två huvudsakliga verksamhetsgrenarna innehar Latour även ett antal delägda onoterade verksamheter.

Latour har 26 000 Aktieägare varav 2% är utlandsägt och är noterad vid Nasdaq Stockholm Large cap.

En titt på insidertransaktionerna under 2017 ser vi bara köpoptioner som i princip gått över i aktier.

 

Inga förändringar har skett i det börsnoterade innehavet senaste året.

Övriga förändringar och händelser i Latour senaste året.

Maj 2017 tecknade avtal om att förvärva VIMEC S.R.L en ledande italiensk tillverkare av plattforms och trapphissar.

April tecknades genom dotterbolaget REAC AB ett avtal om förvärv av det tyska bolaget ATT GmbH. En ledande leverantör av elektriska produkter och lösningar för trappklättring och drivaggregat för den europeiska Mobilty Rehab marknaden.

I mars 2017 förvärvade Hultafors Group företaget Puhab AB och stärkte därmed sitt erbjudande inom skyddskläder.

Februari 2017, Swegon förvärvar Safeguard Systems Ltd en ledande tillverkare av intelligenta styrsystem för rök/brandspjäll.

Oktober 2016 förvärvade Swegon Ruskin Air Management Ltd. en ledande brittisk tillverkare av brand/rökspjäll och luftdistributionsprodukter.

Latours aktieinnehav

Det är en bra spridning i Latours aktieportfölj, dock står ett bolag för en tredjedel av Latours substansvärde och det är ASSA ABLOY.

 

 

Lars Erik Lundberg var bara 24 år när han hemma i lägenheten i Norrköping startade företaget.

Lundbergs är idag ett investeringsföretag som genom att vara aktiv och långsiktig ägare förvaltar och utvecklar ett antal företag.

I tillgångsportföljen finns även det helägda fastighetsbolaget L E Lundbergs som grundades 1944, och är idag en av sveriges största privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 18 miljarder.

Lundbergs har idag 28 000 Aktieägare med ett utlandsägande på 7%. Aktien noteras på Nasdaq Stockholm Large cap.

Lundbergsfären kontrollerar imperiet med trygg marginal.

Insiderrapporteringen i år.

Lundbergs aktieinnehav fördelade på bolag i procent

De flesta av bolagen ovan i cirkeldiagrammet är kända för de flesta.

Aktieposten Fastighets AB L E Lundberg står för 16,8% av substansen i investeringsbolaget Lundbergs. Vi tittar lite närmre på det.

Affärsidén är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och kommersiella fastigheter.

Det förvaltade fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljoner kvadratmeter uthyrbar yta och är fördelade på 150 fastigheter på tio marknadsområden.

Arean består till cirka 46 procent av bostäder. Resterande area är kommersiella lokaler som mestadels utgörs av kontor och handel, men även av utbildningslokaler, gym, biografer och lager. Fastighets L E Lundberg har dessutom cirka 2.400 hektar exploateringsmark.

Bolagets operativa verksamhet är indelad i tre regioner. Region Stockholm omfattar Stockholm/Solna där fastighetsbeståndet huvudsakligen består av kommersiella lokaler. Eskilstuna och Södertälje utgörs mest av bostäder.

Region Väst omfattar Arvika, Göteborg, Karlstad och Örebro där beståndet mest är bostäder. I Göteborg består fastighetsbeståndet mest av kontor.

Region Öst omfattar Jönköping, Linköping och Jönköping. Intäkterna i regionen utgörs till cirka en tredjedel vardera från bostäder, kontor respektive handel.

Köper man Lundbergsaktien är man till en tredjedel viktad mot fastigheter genom Fastighets L E Lundberg och Hufvudstaden.

Lundbergs har en imponerande röstandel i Hufvudstaden och äger nästan hälften av alla utestående aktier där.

Detsamma gäller i Holmen där man har 61,6% av rösträtten och 32,9% av utestående aktier.

Många röster finns även i Husqvarna, Industrivärden, Indutrade och byggbolaget Skanska.

Äger man Lundbergs så står fyra  företag 70% av bolaget

 • Industrivärden
 • Hufvudstaden
 • Fastighets L E Lundberg
 • Holmen

Fastighets L E Lundberg gick vi igenom ovan.

Vi tittar lite närmre på Hufvudstaden och Holmen nedan

Viktigt är att särskilja lite på värdering av ett vanligt industribolag mot ett fastighetsbolag.

Om byggnaderna bedöms ha gått upp i värde, så räknas det som en intäkt.

 

Lika viktigt här som likt fastighetsbolagen skiljer lite från den vanliga analysen.

Aktier som stigit i kurs i portföljen räknas som intäkt fastän aktierna inte sålts.

 

 

 

Melker Schörling är ett aktivt ägarbolag som verkar för långsiktig industriell utveckling.

Melker Schörling börsintroducerades 2006 och har idag 10 500 aktieägare.

Det finns bara 16 592 622 aktier på marknaden om vi drar bort Melkers aktier.

Melker är helt dominerande aktieägare. H&M Stefan Persson är god tvåa och tillsammans äger de över 90% av bolaget.

Finns inga insidertransaktioner registrerade i år.

Melker Schörlings aktieportfölj består till stor del av sex aktieinnehav

Ingen förändring i aktieportföljen senaste året.

I oktober 2016 meddelar Melker Schörling att han lämnar sina styrelseuppdrag under våren 2017.

Det var i oktober 2016 som VD Ola Rollén i Hexagon häktades för misstänkt insiderhandel i NEXT Biometrics. Hexagon utgör över hälften av Melker Schörlings substansvärde.

November 2016 utses Gun Nilsson till ny VD för Melker Schörling AB.

Ska man placera pengar i Melker Schörling så är det viktigt att Hexagon fortsätter att utveckla sig väl. Hexagon utgör 55% av Melker Schörlings Substansvärde.

Andra poster som ska utveckla sig väl är Aarhus Karlshamn, ASSA Abloy och Hexpol som vardera utgör cirka 13% av substansvärdet.

Melker Schörlings aktieportfölj är lätt att kopiera eftersom att 99,7% av alla aktier är marknadsnoterade.

 

 

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden.

Fokus och mål är att som aktiv ägare bidra till långsiktig och hållbar verksamhetsutveckling i sina bolag.

Ratos har 68 000 Aktieägare och de tio största aktieägarna är:

Insiderrapportering 2017

Från att ha varit en riktig kursraket, så har Ratos aktiekurs fullständigt kollapsat de senaste sex åren.

En ny VD Magnus Agervald tillträdde i slutet av 2016 efter avgående Susanna Campbell.

Omstöpningen av Ratos verkar ha börjat. Det händer en hel del i bolaget för närvarande.

Vid årskiftet hade Ratos 17 bolag i sin portfölj.

Idag har kassan utökats och man finner numera 15 bolag i portföljen.

 

Vad är det då som har gått snett i Ratos?

 

– – – – – – – – – NEBULA SÅLT MAJ 2017 – – – – – – – – – – – 

 

 

– – – – – – – – – SERENA PROPERTIES SÅLT JULI 2017 – – – – – – – – – – 

Med nye vd.n Magnus Agervald börjar det nu hända saker i Ratos.

Juni 2017 tecknade Ratos ett avtal att sälja samtliga aktier i Serena Properties till fastighetsbolaget Balder.

Maj 2017 tecknade Ratos avtal om att sälja samtliga aktier i Nebula till Telia Company.

Mars 2017 Ratos dotterbolag Plantagen förvärvar SABA blommor AB. En leverantör av tjänster för blommor till butik i Sverige.

Mars 2017 Ratos sålde sitt innehav i Arcus ASA

Mars 2017 Ratos dotterbolag förvärvar Global Group Dialog Solutions AG. En tysk ledande leverantör av lösningar baserade på marknadsinformation.

December 2016 Ratos tecknade ett avtal om försäljning av samtliga aktier i AH Industries.

November 2016 Magnus Agervald tillträder som ny VD i Ratos. Tidigare VD i Bygg-MaxNovember 2016 Ratos ingick avtal om försäljning av dotterbolaget Mobile Climate Control till svenska industrigruppen VBG Group AB.

Oktober 2016 ingick Ratos avtal om att sälja hela sin aktipost i Euromaint.

September 2016 Ratos förvärvar Plantagen.

Jag skulle tro att städningen i Ratos är igång och det är viktigt att bryta ned innehavet i samtliga företag för bedöma framtida aktiekurs på Ratos.

 

Vi ger oss på att försöka hitta ett substansvärde på Ratos.

Bolag som inte har marknadsnoterade aktier är alltid svåra att bestämma substansvärde på. Men vi går på det bokförda värdet 2017-03-31.

 

 

Svolder investerar huvudsakligen i svenska noterade små och medelstora företag.

genom en systematisk och specialiserad analys och urvalsprocess skapas förutsättningar för att aktien skall vara ett aktivt placeringsalternativ.

Överordnat mål är att med en fullt investerad aktieportfölj, över tiden skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger småbolagsindex.

Svolder är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap och har        14 000 aktieägare, de största ägarna enligt nedan.

Tryggt att se att VD Ulf Hedlundh stadigt förvärvar fler Svolderaktier

I Investmentbolagsbloggen jag skrev för ett år sedan berömde jag förvaltarstaben bakom Svolder. De är erfarna duktiga förvaltare.

När jag läste senaste VD ordet av Ulf Hedlund fastnade jag lite extra för avslutningen.

Om man investerar i Svolder så investerar man i en väl komponerad aktieportfölj med väldigt god diversifiering.

Duktigt att hitta alla dessa bolag.

Större händelser i Svolder senaste året

April 2017 förvärvade Svolder 1 000 000 b-aktier i FM Mattsson Mora

Mars 2017 förvärvades 300 000 aktier i Beijer Electronics

Februari 2017 förvärvades 600 000 aktier i Nordic Waterproofing

Januari 2017 flyttades Svolder upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap lista.

 

I skrivandets stund så är det rabatt i Svolderkursen.

 

 

Traction startades 1974 av entreprenören Bengt Stillström och är ett börsnoterat investmentbolag med aktiva ägarintressen i noterade och onoterade mindre och medelstora företag.

Tractions roll som ägare bygger på ett aktivt och långsiktigt engagemang i nära samarbete med andra aktiva delägare, entreprenörer och företagsledningar.

Traction är noterad på Stockholm Nasdaq OMX mid-cap lista sedan maj 2000 och har i dagsläget nästan 3 000 Aktieägare.

Familjen Stillström dominerar ägandet.

Intressant är att en av mina favoriter i börsvärden Peter Malmström sitter i styrelsen. han äger inga aktier i Traction, varför?

Insiderlistan är helt blank för i år, inga transaktioner.

Vi tittar lite på historiken

Vi kan konstatera att Traction under alla år handlats med investmentbolagsrabatt och att de senaste två åren förvandlats till att handlas med premium i stället.

Innehaven i portföljen enligt halvårsrapporten 30 juni 2017 ser ut enligt följande:

Substansvärdet har stigit till 195 SEK per 30/6 2017.

Vi kan också se att bolaget har mycket pengar utanför börsen närmare bestämt 40% av substansen.

Större förändringar i Traction senaste året

Maj 2017 Avyttrade Traction hela innehavet i Waterman Group i samband med ett offentligt bud från japanska konsultbolaget CTI Enginering Co Ltd.

December 2016 minskade man i Nilörngruppen med 1 100 000 b-aktier. Traction har därefter 31,5% av kapitalet och 61,0% av rösterna i Nilörngruppen.

November 2016 lade den norska riskkapitalaktören Norvestor Equity AS ett kontantbud om 30 SEK per aktie i Nordic camping. Budet innebar en premie om 26% jämfört med stängningskursen dagen innan.

Tractions innehav i Nordic Camping & Resort uppgick till            2 333 999 aktier vilket för Tractions del innebar ett budvärde om 70 miljoner.

Inget bolag i börsportföljen är dominerande. Nilörngruppen är dock den största posten med 13% av substansvärdet.

 

 

 

Investment AB Öresund är ett rent investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds ägare en god långsiktig avkastning.

Strategin för att uppnå denna målsättning är att:

 • Huvudsakligen investera i svenska värdepapper
 • Ha en hög soliditet
 • Ha låga förvaltningskostnader
 • Ha en flexibel likviditetspolitik

Öresund är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och har     21 000 Aktieägare där den störste aktieägaren Mats Qviberg är den som har cirka en femtedel av alla aktier.

Inga speciella insideraffärer under året.

Öresunds innehav

Under första halvåret 2017 har följande allokeringar flaggats upp.

Går vi tillbaka till 2016 så gjordes följande större allokeringar i Öresundsportföljen.

En investering i Öresund innebär att två bolag är extra viktiga för framtida substansökning.

Fabege och Bilia står för en tredjedel av substansvärdet i Öresund.

 

 

 

När det gäller Investmentbolag så är det viktigt att tänka substansvärde, innehav och tidigare visad skicklighet av förvaltarna.

Substansvärde, dvs vad aktiekursen noteras i kontra det verkliga värdet på underliggande substans.

Innehav, vad har investmentbolagen i sina portföljer? Hur är deras innehav värderat i dagsläget? Hur ser framtiden ut för bolagen? Hur ofta allokeras det bland innehaven?

Skicklighet av förvaltarna, vad har förvaltarna för historik bakom sig när det gäller att hitta framgångsrika företag?

Dessa tre frågor är det viktigaste man bör tänka på när man funderar på vilket/vilka investmentbolag man skall köpa in eller allokera bort.

Vi tar fram diagrammet vi inledde investmentbolagsblogginlägget med igen.

Skicklighet bland förvaltarna och inriktning på investmentbolagets affärsidé kan ge stora utslag på avkastningen.

Ratos hyllades första decenniet på tjugohundratalet, sedan blev det tvärstopp för Ratos. Mängder av aktieägare har fått se sina aktieinnehav krympa samtidigt som börsen under tiden klivit norrut till nya ATH.

Av de tolv investmentbolag vi tar upp i denna investmentbolagsblogg ser man att det är de investmentbolagen som inte har så många aktieägare som gått bäst kursmässigt de senaste tre åren.

50% av investmentbolagen står för 80% av kursuppgången exklusive utdelningar sett till de tre senaste åren.

Framgång är ingen slump, det gäller att noga välja vilket/vilka investmentbolag man tänker att köpa/äger.

Avkastningsmässigt exklusive utdelningar de senaste tre åren med jämförelse mot OMXS30 markerat grönt

Senaste årets utveckling exklusive utdelningar med jämförelse mot OMXS30 markerat grönt.

Jag gläder mig åt att mina slutsatser jag drog på Investmentbolagsbloggen 1.0 för ett år sedan har stämt väldigt bra.

Angående dagens karta hur det ser ut bland investmentbolagens substansrabatt/premie så ser det ut så här.

Notera vilket datum aktiekurserna är tagna och vilket datum substansvärdena är tagna från längst ned.

 

 

Två stora misstag som är väldigt vanliga bland aktiesparare är att man

 • Köper ett investmentbolag bara för att det gått ned i kurs, utan att först undersöka varför kursen gått ned.
 • Köper ett investmentbolag bara för att utdelningen är hög, utan att undersöka finanserna i investmentbolaget

 

 

 

Sammanfattning och mina tankar om respektive investmentbolag

En sagolik resa för ett investmentbolag. Från att kursen stack iväg uppåt slutet av december 2014 till den satte en “lokal” topp två år senare +260% högre kurs. Här ser man vilken kraft underliggande aktier i ett välskött investmentbolag kan ge.

Mycronic med vikt 38% i Bures portfölj har fått fart både på omsättning som vinstmarginal senaste åren. Genombrottet kom 2014 och är en stor orsak till Bures fina kursvandring uppåt.

Men vi blickar framåt. Fortsätter denna resa?

Sedan tio kvartal tillbaka betygsätter jag alla företags delårsrapporter.

Jag går efter gamla betygskalan som skolan bedömde sina elever på när jag var ung, 1-5. Plus och minustecknet är infört sedan 4 kvartal bakåt.

Betygsättningen går ut på att jag mäter företagets prestation mot samma kvartal året innan.

Färgen grönt visas i tre nyanser. Mörkare nyans, desto positivare rapport.

Se det bara som en snabböverblick över tio senaste kvartalsrapporterna.

Betyget ger spridda skurar i Mycronic.

Sett till långa trenden så är trenden med stigande omsättning intakt, jag tvivlar på att Mycronic kan öka på sin goda vinstmarginal.

Värderingen är väldigt attraktiv med P/E 10,7 försäljningen per aktie är drygt en tredjedel av börskursen.

Det gäller för Mycronic att fortsätta i samma positiva bana för att kursresan uppåt ska fortsätta.

En oroande detalj är att 10% av Mycronics aktier är blankade, Det ska man ha respekt för. Vi vet hur det har gått för både Fingerprint, Elekta och Intrum Justitia.

 

28,6% av Bures substansvärde står fertillitetsbolaget Vitrolife för. Från hösten 2015 till nu har de gjort samma goda kursresa som Mycronic.

Bolaget radar upp omsättningsökningar år efter år.

På en bruttomarginal som legat mellan 62-69% senaste tio kvartalen har det blivit vinstmarginaler i sista ledet på 20-30%.

Det operativa kassaflödet visar bara goda tecken.

Men det är bara en detalj. P/E-talet är 61 och P/S-talet 14,6

P/S 14,6 innebär att Vitrolifes försäljning per aktie är 14,6 ggr mindre än aktiekursen. Här måste allt gå rätt för att kursen ska fortsätta stiga.

Investmentbolaget Bures förvaltare är duktiga, och gör lite omallokeringar emellanåt. Allt kan hända.

5% av substansen i Bure består av Cavotec. Så sent som i maj i år ökade Bure med 500 000 aktier i bolaget. Man får hoppas att det nu blir fart kursmässigt. Det har stampat länge.

Bure handlas 5-10% under substansvärdet. Jag har haft dem i min portfölj tidigare men hoppat av tåget.

Äger man eller tänker köpa Bure så måste Mycronic och Vitrolife fortsätta att premieras kursmässigt. Alternativt är att Bure allokerar ned innehaven så de inte får så stor vikt i portföljen.

Bure kan bli en vinstlott, kan också bli en förlorare mot börsindex. Jag har inget emot att äga Bure eftersom en substansrabattet ligger på mellan 5-10%. Mycronic attraktivt värderad, och Vitrolife en högt värderad vinstmaskin.

 

Jag är imponerad av mycket i Creades, dock inte näst största innehavet Lindab.

Dessutom känns det som största innehavet med 32% av substansen nätmäklaren Avanza har ett mellanår. VD missen med Johan Prom och den tilltagande konkurrensen med pressat courtage.

Enligt uppgift har Avanza 3,3% av den svenska sparmarknaden.

Ovanstående chart är från 2016. Man ser ändå strukturen bland Avanzakundernas förmögenhet per ålder.

När det gäller kundintag 2016 ser man att det inte är så lätt att locka äldre kunder från storbankerna. Äldre har oftast betydligt mer pengar än de yngre. Kundintaget består till stor del av den yngre generationen i åldern 20-35 år.

Men om 20 år är 60-åringen 80 år och många av dagens 80-åringar har lämnat jordelivet.

Kan tänka mig att först då kommer en hel del av de äldres pengar som gått i arv att gå in på Avanzas konton.

Jag tror det är viktigt att Avanza behöver bredda sig för att bli ett Avanza 2.0, känns som de måste ta nästa steg för att aktiekursen ska lyfta.

För skojs skull gick jag igenom hur många aktieägare dessa tolv presenterade investmentbolag har på Avanza, och ställde det mot respektive bolags antal aktieägare.

Runt em tredjedel av alla aktieägare av investmentbolag finns hos Avanzas kunder.

Nu säger det här inte något om hur många aktier de har. Eftersom att en typisk Avanzakund oftast är mellan 20-40 år så borde de tunga posterna finnas bland 50+.

Aktiekursen i Avanza går kräftgång just nu och min bedömning av de senaste sex rapporterna är samstämmiga med aktiekursen.

Avanza värderas idag till P/E 25.

Historiskt har det ut så här.

Avanza känns inte som något klipp på dessa kursnivåer, samtidigt ser framtiden väldigt ljus ut.

 

Ventillationsföretaget Lindab står verkligen och stampar. 20% av Creades substansvärde utgörs av Lindab.

Omsättningen är den samma idag som för 5-8 år sedan. Vinstmarginalen är dock något bättre. Aktiekursen är den samma som 2010.

Lindab känns i dagsläget som en broms för utvecklingen av Creades.

Det känns ändå som Creades levererar. Tyvärr sker det just nu mest i de mindre innehaven. Fullträffen med innehavet Transcom som såldes på ett uppköpserbjudande. NOTE och Ökningen i NOTE som verkligen levererat. Spännande nya bolag i portföljen Kitron, Katching och Apotea.

Creades värderas till en premie mellan 0-5% till substansvärdet och aktien har utvecklats som börsen 2017 i sin helhet. Jag äger gärna Creades, men köper dem gärna på dipp eller när de betalas under substansen. Viktigt dock att hålla koll på utvecklingen av Avanza och Lindab.

 

 

Industrivärden, ett typiskt maktbolag. Det är sällan det sker några förändringar i innehavet.

Stabil, trygg placering. Och oftast handlas Industrivärden med skaplig substansrabatt, i skrivandets stund till cirka 5-10 procents rabatt.

Se det så här, varför köpa SHB för 120 SEK när du kan få de för 110 SEK i Industrivärden? Varför köpa Volvo för 150 SEK när du kan få de för 140 i Industrivärden?

Industrivärden är given i långsiktiga aktieportföljer. En bra mix är att köpa Industrivärden/Investor och lägga i sina barns långsiktiga aktieportföljer. Bra spridning och rabatt på aktieinnehaven.

Handelsbanken står för 22% av substansvärdet. En långsiktig ögonsten för mig, kanske är jag lite färgad eftersom jag arbetat många år i banken.

Låt oss titta lite närmare och snabbt jämföra de fyra svenska storbankerna mot varandra.

Handelsbanken är den banken av de fyra storbankerna i Sverige som procentuellt ökat omsättningen mest 2011-2016.

Nordea är giganten. De andra tre bankerna är ganska lika i storlek.

Vinstmarginalen i sista ledet toppas av Handelsbanken om vi tar snittet av år 2011-2016.

Men, marknaden är effektiv. marknaden har givetvis uppmärksammat detta

Och har gett Handelsbanken högre värdering.

 

Handelsbanken har gått lite kräftgång sista tiden. Senaste tre kvartalsrapporterna har varit svagare än normalt.

Skulle tro att det är högst tillfälligt.

 

Volvo står för 19% av substansvärdet.

Efter en svag period av rapporter 2016, så har Volvo visat starka siffror och belönats med en rejäl skjuts uppåt i aktiekursen.

Volvo som är noterat på stockholmsbörsen tillverkar lastbilar, bussar,anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem. 1999 Sålde Volvo sin personbilsdivision till amerikanska Ford, som i sin tur 2010 sålde det vidare till kinesiska Geely.

Volvo, ett företag med 85 000 anställda med produktion i 18 länder och försäljning på omkring 180 marknader.

Sedan 2010 har Volvos omsättning per år legat i spannet 265-310 miljarder med vinstmarginaler på sista raden mellan 1-6%. Volvos värdering är P/E 15,6 och P/S 0,89.

 

Sandvik har lika stor vikt som volvo i Industrivärdens portfölj, 19%.

Min bedömning av de tio senaste delårsrapporterna ser ut så här.

Sandvik, en högteknologisk och global industrikoncern med omkring 43 000 anställda. Omsättningen i Sandvik har legat ganska konstant på 82-98 miljarder årligen sedan 2010. Likaså vinstmarginalerna som pendlat mellan 6-8% med undantag för det lite sämre året 2015.

Värderingen i Sandvik är lite högre än på Volvo P/E 23,0 och P/S 1,8.

Avknoppningen från SCA, hygien och hälsoföretaget Essity utgör 15% av substansen i Industrivärden.

Essity ett globalt hygien- och hälsoföretag som utvecklar, tillverkar, säljer produkter och lösningar inom personlig vård.

Produkterna säljs i cirka 150 länder under globalt ledande märken som Tena, Tork, Libero, Libresse för att nämna några.

Lite kuriosa, företagsnamnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities.

Omsättningen 2014 var 88 miljarder, 2015 hade den ökat till 98 miljarder och 2016 bröts 100 miljardersvallen för att landa på 101 miljarder i omsättning.

EBITA marginalerna ligger ganska stilla på 15% vinstmarginalen på sista raden har legat på 4-6% under åren 2014-2016.

Värderingen i dagsläget är P/E 27,0 och P/S 1,5.

Industrivärden, stort stabilt, tryggt, långsiktigt. Så länge Industrivärden handlas med substansrabatt så är det alltid intressant att ha i aktieportföljen.

 

 

Ytterligare ett typiskt maktbolag med få förändringar i kärninnehaven.

Liksom Industrivärden handlas Investor också med substansrabatt, runt 10-15%

80% av substansvärdet utgörs av kärninvesteringar där fyra av dem i sin tur står för över hälften av Investors substansvärde.

Atlas Copco utgör 19% dvs nästan en femtedel av Investors substans.

Atlas Copco, världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.

Produkterna är och finns inom bygg- och anläggningsmaskiner, vakuum solutions, gruv- och bergbrytning, kompressorer och industriverktyg.

Atlas Copcos omsättning har stigit stadigt senaste decenniet och har nu passerat 100 miljarder 2016. Från 74 miljarder 2008 till 101 miljarder 2016.

Vinstmarginalerna på sista raden ligger konstant och pendlar mellan 10-16%.

Värderingen i dagsläget är P/E 25,5 och P/S 3,2.

Min bedömning av de tio senaste kvartalsrapporterna ser ut enligt följande.

 

Asea Brown Boveri ABB står för 14% av Investors substans

En svensk-schweizisk multinationell verkstadskoncern inom elkraft- och automationsteknik med 132 000 anställda och verksam i mer än 100 länder.

Omsättningen har legat strax över 300 miljarder de senaste tre åren med vinstmarginaler på cirka 6%.

ABB värderas till P/E 21,8 och P/S 1,5

Här är min bedömning av de tio senaste delårsrapporterna.

 

SEB, en av våra fyra storbanker grundades för 160 år sedan.

I Sverige och i de baltiska länderna erbjuds ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning.

I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är inriktningen på företagsaffärer och investment banking till företag och institutioner.

Omsättningen har en svagt stigande trend sett fem år i backspegeln och vinsten har pendlat mellan 11-19 miljarder.

En närmare jämförelse mellan bankerna, se Industrivärdens sammanfattning ovan.

SEB står för 13% av Investors substans och värderingsmultiplarna är P/E 12,9 och P/S 5,0.

Nedan min bedömning av de tio senaste delårsrapporterna.

 

Astra Zeneca ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag  med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, är det fjärde största innehavet i Investors portfölj med vikt 8%.

Hälften av de 52 000 anställda arbetar i Europa främst i Sverige och  Storbritannien.

Omsättningen har pendlat mellan 168 till 247 miljarder för att senast landa på 209 miljarder 2016. Vinsten under samma tidsperiod har legat i spannet 10-68 miljarder, senast 2016 blev vinsten 32 miljarder.

Värderingsmultiplarna på Astra Zeneca är P/E 17,5 och P/S 3,1.

Min bedömning av de tio senaste kvartalsrapporterna enligt nedan.

Dessa fyra bolag står för 54% av Investors substansvärde och har stor påverkan hur Investors aktiekurs kommer att gå framledes.

Investor är ett solklart placeringsalternativ så länge den betalas klart under substansvärdet.

 

Här har vi det bolaget med störst substansrabatt, Runt 15-20%.

Varför då? Det stavas osäkerhet.

 • Osäkerhet nr 1. Zalando, fantastisk utveckling men hög värdering
 • Osäkerhet nr 2. Millicom, som inte tjänar pengar.

Zalando, ett modeföretag som grundades 2008 med säte i Berlin. Aktien handlas på Frankfurtbörsen.

Zalando säljer livsstilsprodukter och modekläder online. Tillväxten är stark, 2012 omsatte Zalando 1 159 miljoner euro för att 2016 ha en omsättning på        3 639 miljoner euro.

Earnings before interest and taxes EBIT låg på -7,2 2012 för att varje år förbättra sig och senast 2016 ligga på 5,7.

Men smakar det, så kostar det. Zalando handlas till P/E 80. Zalando har hela 37% vikt av substansvärdet i Kinnevik.

Millicom en mobiloperatör som är verksam inom tillväxtmarknader, främst under varunamnet Tigo.

Millicom erbjuder fasta och mobila kommunikationstjänster, kabel- och satellit-tv, Mobile Financial services och likalt innehåll som musik och sport till mer än 57 miljoner kunder.

23% av Kinneviks substansvärde utgörs av Millicom.

Millicom omsatte 56 miljarder kronor år 2016. Omsättningen är fördubblad sedan 2010, men ändå har Millicom problem med att tjäna pengar.

2015 och 2016 visade Millicom röda siffror.

En vinstmarginal på -0,5% dvs -285 miljoner kronor eller 11 kronor per aktie var förlusten 2016. I och med förlusten kan man inte använda sig av multipeln P/E-tal, men väl P/S-tal 1,1 vilket innebär att Millicoms omsättning per aktie går ganska pari med rådande aktiekurs.

Min bedömning av de tio senaste kvartalsrapporterna.

Mobiloperatören Tele2 står för 16% av Kinneviks substansvärde. Tele2 har 17 miljoner kunder i nio länder och erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband och datanät.

Omsättningen på 28 miljarder 2016 är ungefär den samma som de tre åren innan. Vinsten på 2,2 miljarder 2014 och 3,0 miljarder 2015 har bytts ut mot en förlust på 2,0 miljarder 2016. Troligtvis är det en nedskrivning eller köpet av danska TDC som ligger bakom. P/E-talet blir därför negativt och P/S-talet 1,6

Min bedömning av de tio senaste delårsrapporterna.

Jag är lite kluven till att äga Kinnevik, men samtidigt lockad av substansrabatten.

Håll koll på utvecklingen i Zalando och Millicom om du äger eller tänker köpa Kinnevik. Där ligger nyckeln till framtida kurssättning i Kinnevik.

En bra länk till aktiekursen på Zalando finns här

 

 

Latour handlas med några procents premie mot substansvärdet.

Jag är imponerad över val av innehav. De flesta bolagen har haft en fantastisk resa.

Det klart största innehavet är ASSA Abloy med 32%.Ett världsledande företag inom lås- och dörrlösningar. 47 000 anställda med egen verksamhet i över 70 länder och auktoriserade återförsäljare över hela världen.

ASSA Abloy har satt upp två finansiella mål. Att växa med 10% årligen genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv och att nå en rörelsemarginal på 16-17 procent.

ASSA Abloy har lyckats med att dubbla omsättningen sedan 2008 och har bra svit med högre omsättning för varje år. Vinstmarginalen på sista raden har stadigt legat på 7-11% sedan 2008.

Målet med att växa med 10% verkar ha infriats, snittet på rörelsemarginalen senaste fem åren är 15,3%.

Marknaden värderar ASSA Abloy till P/E 27,1 och P/S 2,6.

Min bedömning av ASSA Abloy senaste tio kvartalsrapporter.

ASSA Abloy, ett fantastiskt bolag, men det är värderat därefter.

Har inget emot att äga Latour, men betalar ogärna 5% premie för att göra det.

 

Två välskötta fastighetsbolag Hufvudstaden och Fastighets L E Lundbergs paketerade med vikt 17,9% respektive 16,8% i Lundbergs substans. Hufvudstaden med fastigheter i Stockholm och Göteborgs bästa lägen. Fastighets L E Lundberg med fastigheter från Göteborg i väster till Stockholm i öster, från Karlstad i norr till Jönköping i söder.

Lägg där till Industrivärden med 20,4% och Holmen 14,1% av Lundbergs substans så täcker vi 70% av substansvärdet i Lundbergs.

Holmen, en av sveriges största skogsägare med drygt en miljon hektar skog. En skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper, trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi.

Holmens omsättning har legat i spannet 17-18 miljarder sett i backspegeln fem år bakåt, samtidigt som vinstmarginalerna pendlat mellan 3-10%. Värderingen är P/E 18,2 och P/S 1,8.

Här min bedömning av de tio senaste kvartalsrapporterna

Lägg därtill Indutrade, Handelsbanken, Sandvik, Skanska och Husqvarna som tillsammans utgör resterande del av substansvärdet i Lundbergs.

Lundbergs är en perfekt aktie att lägga i sina barns långsiktiga aktieportfölj. Man får en spridning i kända svenska framgångsrika företag i branscher som fastighet, verkstad, konsumtionsvaror bank, bygg och skog. Varför inte komplettera med några väl valda investmentbolag i barnens aktieportfölj.

Aktien handlas dock med en liten premie 5%. Aktien är bra att plocka in på dippar.

Jag äger den mer än gärna och gör det faktiskt, trots 5% premie. Men lägger den ändå i mellanfacket “har inget emot att äga” på grund av premien.

 

 

Investmentbolagsbloggen som släpptes 8 augusti 2016 varnade jag lite för att betala 550 kronor för något som bara var värt 500 kronor. Melker Schörlings aktieportfölj går nämligen att kopiera till 99,8% genom direktägande av de sex innehaven i portföljen.

Substansvärdet i skrivandets stund är 540 kronor, en ökning på ett år med 40 kronor. Samtidigt betalas Melker Schörling i 510 kronor.

På ett år har substansvärdet stigit med 40 kronor samtidigt som aktiekursen fallit med 40 kronor. Nu har vi äntligen en substansrabatt på 5%, parametrarna står nu rätt.

Två stora förändringar har skett under det senaste året som vi får lägga på minussidan.

 • Melker Schörling har lämnat alla sina styrelseuppdrag pga försämrad hälsa.
 • Ola Rollén koncernchef i Hexagon står åtalad för insiderbrott. En rättegång som kommer att pågå mellan 30 oktober till 1 december i höst.

Melker Schörling lär rulla vidare utan Melker och i värsta fall Ola. Men mycket kompetens försvinner. Ola Rolléns Hexagon står för hela 55% av Melker Schörlings substansvärde.

Så sent som i juni skrev Wall Street Journal att hexagon var till salu för 20 miljarder dollar, med omedelbar kursrusning för aktien som följd.

Något uppköp har inte blivit av, men spekulationerna lever kvar. Hexagons värdering ligger i dagsläget på P/E 25 och P/S 4,3.

Min värdering av Hexagons tio senaste kvartalsrapporter.

Viktigt också att tillägga att Hexpol, Aarhus Karlshamn, ASSA Abloy posterna är 13-13,5% vardera av substansvärdet i Melker. Securitas och Loomis utgör de sista 5%.

Jag köper gärna Melker på denna nivån, men jag är medveten att Hexagon står för 55% av substansvärdet. Jag är ändå frestad av uppköpsspekulationerna. Jag tror dock inte att Melker kommer att överprestera index med särskilt mkt om nu inte Hexagon blir uppköpt.

 

 

Ett spännande VD byte har skett senaste året. Susanna Campbell har lämnat över till Magnus Agervald, fd VD i Bygg-Max.

Ratos aktiekurs har sedan toppnoteringen 2011 näst intill kollapsat samtidigt som börsens index klättrat till nya toppnivåer. Omsättningen i investeringsbolaget Ratos har under samma period tappat -17% samtidigt som bolaget betalat ut mer i aktieutdelning än vad vinsten i Ratos varit fem år av sex.

Ratos består i skrivandets stund av 15 onoterade bolag mestadels delägda. På senare tid har det varit stor aktivitet både på köp som på säljsidan bland de innehavda företagen i portföljen. Listan är lång på sälda företag som gått under klubban senaste året, Serena Properties, Nebula, Arcus ASA, AH Industries, Euromaint.

Under hösten 2016 förvärvades 99% av aktierna i Plantagen, som nu utgör det näst största innehavet 10% av Ratos substansvärde efter Bisnode.

Andra betydande innehav är Aibel, Diab och HL Display.

75% Av Ratos 15 innehavda bolag höjde omsättningen 2016 jämfört med 2015, däremot lyckades bara hälften uppvisa en bättre EBITA marginal medan andra hälften visar en försämring.

Aibel, GS Hydro och Jotul är problemhärdar, samtidigt som det finns bolag på den positiva sidan som Bisnode, Hent och HL Display.

Det bokförda värdet för Ratos 31 mars 2017 var 34,80 per aktie. Aktien handlas i 37 kronor jämt. Det känns inte som något klipp.

Aktien ligger i en sjunkande trend sedan 2011. Jag vill nog se lite livstecken både i aktiekurs och i vinstkolumn först, innan jag tar en funderare på att investera i Ratos. jag avstår aktien!

 

 

Jag gillar det jag läser, Svolders överordnade mål är att med en fullt investerad aktieportfölj, över tiden skapa en positiv avkastning som väsentligen överstiger småbolagsindex.

Vi tittar efter hur de har hanterat sitt mål.

Godkänt med ett stort plus i kanten.

Svolders aktieportfölj består av 23 marknadsnoterade aktier. Innehavet i Troax är det största med 11,2% av Svolders substansvärde.

Jag är imponerad över deras analysförmåga att vaska fram bolag efter bolag som levererar fundamentalt och framförallt kursmässigt.

Se på dessa innehav mellan 6,3 ned till 4,8% av Svolders substansvärde, Scandic Hotels, SAAB, Nordic Waterproofing, Klövern, Nolato, Garo, Boule Diagnostics, Acando, Serneke, Mekonomen.

I min analys är det bara Mekonomen som ska bort.

Bland innehaven under 4,5% av substansvärdet finns flera fullträffar, men ingen riktig nitlott. Jo, Bong som utgör 0,6% av substansvärdet, hur tänkte man där?

Jag gillar att det händer saker i portföljen, flera gånger om året allokeras det. Varför handlar man Svolder under substansvärdet? rabatten är dryga 5%.

Substansen är den samma för a som b-aktie i Svolder. Skillnaden är bara att a-aktien ger tio röster i stället för b-aktiens en rösträtt under en bolagsstämma. A-aktien handlas högre i pris än b-aktien någon större spread mellan dem är inte befogad. A-aktien skenade iväg i våras till galna 200% substansen i Svolder. Vansinnigt! A-aktien har en tunn handel och uppgången var säkert pådriven av okunniga småsparare.

Svolder har inget direkt dominerande innehav i portföljen. Troax sticker ändå ut som det största innehavet.

Min bedömning över de tio senaste kvartalsrapporterna

Jag gillar kompetensen bland förvaltarna i Svolder och jag knycker ofta idéer om placeringsförslag från deras portfölj. Kompetens bör belönas, är dock förvånad att Svolder för närvarande handlas under substansvärdet.

Här en bra länk för att kunna följa substansvärdet på Svolder.

 

 

Vi hittar även duktiga förvaltare i Traction. En bra spridning i portföljen med starka innehav som Nilörngruppen, OEM International, Drillcon, Duroc, Hifab Group och Softronic som utgör 41% av Tractions substansvärde. Just idag i skrivandets stund lämnade Drillcon sin rapport på en sur börs. Aktien upp +25%.

Traction handlas i paritet till substansvärdet.

Av Tractions substans så är över en tredjedel placerat i räntebärande obligationer, där hälften av dem har en löptid kortare än ett år. En liten bromskloss mot index i stigande aktiemarknad, men även en positiv broms nedåt för substansvärdet mot index vid sjunkande börskurser. Och möjlighet att köpa in sig på börsen till lägre kurser än idag.

Min syn på största innehavet Nilörngruppens tio senaste kvartalsrapporter

Jag har inget emot att äga Traction, men är medveten om den höga andelen räntebärande placeringar. hade det funnits substansrabatt på 5-10% hade jag definitivt gått in i aktien.

 

 

Tio marknadsnoterade bolag står för 92% av Investment AB Öresunds substansvärde. Fastighetsbolaget Fabege är den största posten med 15,5% av substansvärdet. Nästan lika stor vikt har Bilia 15%.

Här min syn på de tio senaste kvartalsrapporterna på Bilia.

Resterande innehav utgör mellan 7,6-4,7% av substansvärdet vardera. Svolder, SEB, Oriflame, Scandi Standard, Ambea, Catena Media, Nordax och Bulten. Onoterade värdepapper och övriga tillgångar står för de resterande 8%.

Tycker inte det är något fel på Öresunds innehav, däremot tycker jag det är fel att Öresund betalas med över 10% i premie när aktieportföljen i princip går att kopiera själv på börsen. Lite samma scenario idag som Melker Schörling haft tidigare.

Jag anser att Öresund inte är köpvärt förrän substansvärdet är lika med aktiekursen. jag skulle till och med placera om pengarna i ett annat investmentbolag ifall jag ägde Öresund i dagsläget. Sälja premie och köpa substansrabatt i ett annat investmentbolag.

Jag gillar verkligen Öresund, men…

 

 

För att få en mer nyanserad bild av mina tankar/analys av dessa tolv investment/investeringsbolag, har jag ställt följande fråga till fem andra duktiga investerare.

VILKA AV DESSA TOLV INVESTMENTBOLAG SKULLE DU VILJA ÄGA PÅ 1-3 ÅRS SIKT?

De fem duktiga investerarna är

Marcus Hernhag, skribent på Privata Affärer, författare, privat investerare. Hemsida: hernhag.se

Marcus är just nu aktuell med sin tredje bok, går att förhandsbeställa nu

Klicka på denna länk för mer info och för att kunna förhandsbeställa boken.

Marcus har skrivit två böcker om aktier tidigare, jag har tidigare recenserat dem båda.

Den första, Den enkla vägen att lyckas med aktier från år 2015. Min recension finns här.

Den andra, Den enkla vägen bli rik på aktieutdelning från år 2016. Min recension finns här.

Samtliga böcker går att beställa från Sterners förlag

 

 

Jacob Henriksson aka Gottodix, Sharevilleprofil, bloggare, twitterprofil, privat investerare. Hemsida: Molekylär ekonomi

 

Tove Zander VD på Unga Aktiesparare

Länk till Unga Aktiesparare

 

Jonas Olavi chef för det nordiska teamet för taktisk allokering på Alfred Berg.

Länk till Alfred berg hemsida

 

George Bol aka 40procent20år, Grundare och ansvarig för finansiell information på Börsdata, skribent, analytiker, bloggare och investerare. Hemsida: 40procent20ar Hemsida: Börsdata

Börsdata är en oberoende hemsida som visar historiska rapportvärden och nyckeltal på ett enkelt sätt för alla nordiska börslistor, och snart USA börsen. Börsdata erbjuder också möjligheten att ladda ned stort antal nyckeltal för enskilda bolag till Excel. Samtidigt finns tillgång till TA-verktyg, screener och många välkända fundamentala strategier som Magic Formula, Graham och F-Score. Börsdata är min huvudleverantör av rapportdata.

 

Frågan de fick var:

Sett på placeringshorisont 1-3 år, vilka investmentbolag skulle du i dagsläget vilja äga? Vilka har du inget emot att äga? Och vilka skulle du avstå just nu?

OBSERVERA! Bolagen är inte rangordnade inom varje kluster, de är sorterade efter bokstavsordning.

 

Tove Zander delade med sig lite av sina tankar när det gäller aktieval.

Hon utgår alltid från Unga Aktiesparares fem gyllene regler när hon gör sina val. “Förstå vad jag köper” är hennes grundläggande utgångspunkt i alla investeringar och är det hon har utgått från i dessa val.

 

Jonas Olavi lämnade också lite reflektoner.

investmentbolag är ibland intressanta att äga när de handlas till rabatt, bidrar till bra strukturaffärer eller handlar framgångsrikt med onoterade bolag.

Bolag som styrs med en tydlig huvudägare som inte ser till maktambitioner utan snarare till avkastning för aktieägare är särskilt intressanta.

Lundbergs har smartast affärsmodell där fastighetsinnehaven genererar kassaflöden som kan investeras i börsportföljen. Aktien handlas dock till premie vilket gör att den inte känns så attraktiv fn.

Ratos borde kvalificera in som intressant av ovan anledningar, men nuvarande portföljinnehav samt strategin med delägda bolag känns inte särskilt spännande. Få bolag i portföljen utvecklas särskilt imponerande.

Investor är förvisso ett maktbolag, men har dels visat på stigande aktivitet och så har de en intressant portfölj med onoterade innehav. Och aktien handlas till en för hög rabatt, om den bara kommer från maktauran.

Även Kinnevik tycker jag är intressant. Aktien handlas till en onödigt hög rabatt och har en diversifierad intressant börsportfölj, samt en knippe spännande onoterade innehav.

Melker Schörling och Latour är båda intressanta men handlas på värderingsnivåer som inte lämnar så mycket uppsida. Melker Schörlings portfölj är dessutom lätt replikerad och inte intressant över substans.

Latour har både en skicklig huvudägare och några intressanta onoterade bolag som kompletterar en relativt konsumentinriktad börsportfölj.

Till andra överprissatta bolag finner jag Öresund som inte är intressant på premievärdering. Dock har de innehav som är spännande och det är Svolder som över åren visat fingertoppskänsla som småbolagsförvaltande investmentbolag som få andra.

 

Gottodix skrev även ned sina tankar runt de tolv investment/investeringsbolagen

Skulle gärna äga

Latour – valutorna oroar i den industritunga portföljen men det är fina bolag och en bra ägare i en konjunktur med lite bränsle kvar. Det räcker.

Kinnevik – jag vet att det är dyrt med kläder på nätet (aktierna alltså). Samtidigt är ett välskött digitalt bolag spännande för den modige som surfar vågen hela vägen.

Traction – skulle kunna köpa alla innehaven var för sig. Med konjunkturen som stöd kan valutan få blåsa emot.

Svolder – fin portfölj med en bra mix om Sverige fortsätter att gå bra, vilket jag tror något år till.

Har inget emot att äga

Melker Schörling – är sina bolag varken mer eller mindre men det är inte det sämsta.

Bure – inte för alla fina bolag med aktier med höga värderingar och stark medvind är inte hela världen om börsen håller stilen.

Lundbergs – ska inte de alltid stå här? Mycket fastigheter och en dyr men fin Handelsbank. Hade med mindre kompetent ledning kunnat höra hemma ett hack ned.

Investor – funkar i alla väder men nu är innehaven hyggligt uppskruvade.

Avstår just nu

Creades – gillar Avanza men som ingenting andas det lägre tillväxt men framförallt marginalpress. Norden och ett köp av Nordnet är wild cards.

Industrivärden – ingen favorit. Många bolag med strukturella svagheter eller frågetecken medan andra helt enkelt bara känns lite dyra om konjunkturen bara svajar eller kronan stärks.

Ratos – ny ledning, ny affärsmodell men vem vet om det blir nya resultat?

Öresund – slut för det roliga för Bilia och Fabege kan snart vara past peak de med. Svolder är väl enklare att äga själv?

 

 

Tänkte lansera tänket “trion” och “femman”.

Titta igenom samtliga investmentbolag, vad sitter de på för innehav? Sätt ihop en trio och räkna ihop en procentuell innehavarlista.

Genom att äga tre investmentbolag sprider man riskerna och kommer åt tre professionellt förvaltade portföljer.

Ett exempel på en Trio

Innehav i procent enligt nedan

Skapa en femma, exempel

Innehav i procent enligt nedan.

Industrivärden och Lundbergs krockar lite med varandra när det gäller innehav. Varför inte byta ut Industrivärden mot Svolder i stället?

Genom att skapa en “trio” eller “femma” så kommer det sköta sig självt i framtiden. Professionella förvaltare tar hand om placeringarna och du kan njuta/arbeta helt ostört utan att tänka på någon börs.

Likaså underbart sätt att spara till barnen. Investmentbolag utan avgifter men med utdelningar till skillnad mot i regel dyra fonder.

Fakta till detta blogginlägg har hämtats från respektive bolags hemsidor, års och delårsrapporter.

Bolagsöversikt och nyckeltal har hämtats från Börsdata

 

Idag när denna investmentbolagsspecial släpps befinner jag mig i Estland. Från min sida är det full fart på skapandet av årets upplaga av Kavastus Trender 3.0

Jag har skärmat av mig från världen för ett tag för att få fullt fokus utan störningar, för att kunna tänka och skapa utbildningen.

Just nu arbetsdagar från 08.00 till 24.00 med avbrott för mat och korta promenader.

Flitens lampa kommer att lysa på den estniska landsbygden ett tag nu.

Det höga betyget som fjolårets upplaga av utbildningen Kavastus trender 2.0 fick (Betyg 9 av 10 möjliga) ger mig energi, målmedvetenhet och samtidigt krav på mig själv att återigen uppfylla mervärdet för kursdeltagarna.

Lite nyheter i år, men givetvis samma fokus, Slå börsindex år efter år med låg risk.

Årets programpunkter:

Platserna fylls på i rask takt och redan idag cirka en vecka efter första “släppet” är det fler som anmält sig till årets upplaga än vad det var på hela Kavastus Trender 2.0 förra hösten.

Platserna är dock begränsade och enligt samtal med Daniel på Börsvärlden så är snart Göteborgseventet fullsatt.

Premiären för Kavastus Trender 3.0 Lördagen 7 oktober Sheraton Stockholm.

Här finns länken till årets upplaga av Kavastus Trender 3.0

Fem utbildningstillfällen, tre i Stockholm och ett vardera i Göteborg och Malmö.

För kännedom kommer jag att läsa kommentarer från detta blogginlägg, men inte ha tid att svara på dem

Fullt fokus på Kavastus Trender 3.0 nu.

/KAVASTU

 

45 thoughts on “INVESTMENTBOLAG 2.0 – BLOGG

 1. Oj vilken bra sammanställning! Vilket jobb du har gjort!
  Är väldigt tacksam för att du delar med dig.
  Hälsningar Joakim

 2. Ett sånt jobb du lagt ner! Stort tack för att du delar med dig av fakta och dina tankar. Inspirerande!

 3. Enastående analys, har svårt att se, hur du ska kunna överträffa denna analysen i framtiden, imponerande. Det här är guldvärt för många. Tack Arne!

 4. Hej Arne,

  Fantastiskt jobb imponerande.
  Stort tack!

  Mvh
  Urmas
  P.S. Est är bäst

 5. Informativt! Väldigt bra sammanställning av investmentbolagen. Lärde mig mycket, ska se till att läsa 1.0! 🙂

 6. Lite förvånad att Kinnevik inte finns på din “skulle gärna äga”-lista. Förutom att det känns som en spännande portfölj, har jag för mig att du bara för 2-3 månader sedan skrev att Kinnevik t.o.m. hade ersatt Investor som din parkeringsplats för pengar i behov av tillväxt när andra bra case saknades? Tacksam för en kommentar.

 7. En klockren sammanställning Arne, hade iof inte förväntat mig något annat. ??

  Inför framtida uppdateringar hade det varit intressant o kolla på substanspremie/rabatt över tiden i dessa bolag för o se om det finns någon överavkastning med rabatt. Och även undersöka motsatsen, att man skulle underprestera om man köper till premie – min spontana känsla är att man skulle bli lite förvånad över svaret.

  Än en gång riktigt bra jobb med denna sammanställning, tackar ödmjukast för att du delar med dig.

  /Alexander

 8. Grymt intressant läsning! Älskar texter från dig, en av få jag litar på!

 9. Mycket bra och välavvägda analyser. Insåg att man hade bättre koll på de större (investor, Industrivärden etc.), medan sämre koll på mindre såsom Svolder och Bure.

  Ska bli spännande att bevaka i höst.

 10. Tack för allt arbete och därigenom allt som du generöst delar med dig av. Återkommer många gånger till det här. Läste även INVESTMENTBOLAG 1.0 och hade både stor behållning och nytta av det du skrev då. Anmälde förhandsintresse till din “föreställning” i Gbg, men kan tyvärr inte komma. Får tills vidare nöja mig med att ha sett dig live i Lkpg. Satt då bredvid en av dina tidigare chefer på första rad så jag kunde suga i mig all kunskap du då förmedlade.
  //Rickard

 11. PS Gillar också att läsa det du skriver om Estland eftersom svärmor flydde från Runö.
  //Rickard

 12. Tack. Trevligt att du delar med dig av dina kunskaper. Imponerande presentation.

 13. Tack Arne, vilket enormt arbete att göra en så noggrann sammanställning. Imponerande! Jag kommer att använda den som grund för att nu arbeta igenom mitt eget innehav av investmentbolag samt, mycket troligt, göra vissa justeringar. ?

  Mvh
  Marita

 14. Tackar för denna gedigna genomlysning. Tyvärr är jag dålig på %räkning
  av alla ingående bolag i respektive investmentbolag. Min fråga – är det lämpligt
  att lägga det tänkta investeringskapitalet i 3 lika summor/investmentbolag i ˚trion˚
  resp 5 lika summor/investmentbolag i ”femman”?
  Eller om man nu kunde räkna, blir fördelningen då en helt annan?

 15. Förstår inte riktigt logiken hur någon skulle kunna tänka sig att köpa ett investmentbolag med över 5% premie nu när nordnet/avanza/degiro finns där man kan köpa för 0,25% courtage? Att betala över 5% av substansvärde när man kan få tillgång till deras fördelning känns ju som att det är värt tiden att spara in 4,75% genom att lägga 10-15 ordrar vilket man ju relativt lätt gör under 2 timmar. Eller tänker jag fel?

 16. Jag har just hittat till dn blogg och känner mig otroligt nyfiken på att läsa mer och kanske gå en kurs (fast just nu är det slutsålt). Verkligen imponerande inlägg!

 17. Tack så mycket för en bra sammanställning av investment bolag läste förra årets sammanställning med imponerande…..

 18. imponerande arbete! precis det jag letat efter:)
  jag har en sparhorisont på 20 år och är inne på enbart investera i investmentbolag, liten summa kontinuerligt varje månad.
  funderar på att dela upp i lika delar på bolagen i “femman” och komplettera med latour.

  alternativt enbart köpa spiltan investmentbolag fonden.

  synpunkter på alternativen och gärna en input på min fördelning:)

  tack på förhand!

 19. Hej,

  några åsikter om Spiltan?

  Aktien är dyr och handlas endast en gång i månaden och tyvärr endast via pepins.com/Alternativa listan. Å andra sidan ger de ett seriöst intryck.

 20. Jag tror inte det var möjligt att köpa Investor för 1000 kr år 1994, inte till det normala priset iaf. Köpte man ett mindre antal aktier än en börspost, så fick man betala betydligt mer och de blev svåra att sälja när man ville. Jag har för mig att en börspost i Investor var betydligt dyrare än 1000 kr 1994, men jag är för lat för att kolla upp. Dessutom låg courtaget för de “billigaste” börsposterna (runt 4-6 tkr för några få bolag) högt, den billigaste börsmäklaren som jag kunde hitta, då, har jag för mig tog 160 kr för småsparare.

  1994 var året jag på allvar började titta på aktier som investeringar, men jag var en fattig student och storleken på börsposter (och courtage) gjorde att jag fick köra med låtsasportföljer fram till 1996. Börsposterna gjorde att de flesta som ville investera i aktier var tvungna att göra det via fonder, dessutom existerade knappt några (inga?) billiga svenska indexfonder, fonderna hade rejäla förvaltningsavgifter (premieobligationer föredrogs av de flesta småsparare). Numera finns ju inte hindret med börsposter, courtagen är obefintliga, och man kan börja spara, vettigt, direkt i aktier med nästan ingenting, …och de flesta fonder har låga förvaltningsavgifter. Ungdomen nu för tiden har det bra mycket bättre än vad vi hade det (men vi hade det bra mycket bättre än generationer före oss), synd att så få av dem verkar medvetna om sina möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *